Плевен: Представят родни туристически обекти на международна среща в Кълъраш

Общество
19.11.2014 | 17:05 ч.

Липса на дигитализация на музейния фонд, недостатъчно указателни табели на места към историческите забележителности и нужда от финансиране за два готови проекта, свързани с подобряване на инфраструктурата на парк "Кайлъка". Това са само част от основните проблеми, посочени в анализ на туристическия потенциал на област Плевен, изготвен от Фондацията „Перпетуум-мобиле”. Резултатите от проучването, обхванало над 80 туристически обекта в региона, бяха огласени днес пред медиите от екипа, работил по него - Габриела Антонова, Калина Хицова и Виктория Антонова.

Анализът на туристическия потенциал на Плевенска област е изготвен в рамките на проект за трансгранично партньорство в сферата на туризма в Югозападния и Северозападния регион на Долен Дунав, поясни Габриела Антонова, ръководител на екипа. Начинанието е финансирано по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 - 2013г. Фондация „Перпетуум-мобиле” е работила в партньорство с още две организации от България и две организации от Румъния. Задачата на плевенския екип в частта й за анализа на туристическия потенциал е включвала освен Плевен и областите Видин и Враца.

 

Какво показва проучването конкретно за област Плевен:

 „Едва ли има регион в България, който на 100 % да използва своя туристически потенциал. На територията на област Плевен установихме, че работят 14 туроператори, но дейността на 90 на сто от тях е ориентирана към износ на туристи, а не обратното“, коментира Габриела Антонова.

Относно проблема с липсата на дигитализация на музейните фондове беше обяснено, че това е важно да бъде направено и се налага поради факта, че много от музеите, в това число и тези в Плевен, не разполагат с достатъчно площ. По тази причина ценни експонати стоят с години по хранилищата, без да могат да бъдат видени от посетителите. Цялостно дигитализиране на фонда се препоръчва конкретно за Регионалния исторически музей. От „Перпетуум-мобиле” припомниха, че по въпроса за дигитализацията на музейните фондове на държавните и общински музеи като цяло в страната работи и Министерството на културата.

Относно липсата на указателните табели към исторически забележителности в Плевенско от екипа не посочиха конкретни примери, но цитираха случки, когато дори местни жители от дадени населени места са били затруднени да им посочат къде се намират определени паметници, свързани с родната история.

Анализът посочва не само проблемите, но и добрите страни. В тази връзка като най-добре поддържан исторически обект в Плевен бе цитирана Панорамата „Плевенска епопея“, която е и един от символите на града. Като обект с огромен потенциал, но с най-много проблеми, пък бе посочено древноримското селище Улпия Ескус край село Гиген.

Отбелязани бяха и усилията на редица общини в Плевенско по посока на развитието на туризма. Като такива бяха изброени община Долна Митрополия и инвестицията й в проучване на римската станция Ад Путеа, община Кнежа и поддръжката на природния парк „Гергана“, община Червен бряг с проекта й за екопътека "Реселешки кукли".

В четвъртък екипът на фондация „Перпетуум-мобиле” - Плевен ще представи основните туристически забележителности на Плевен и региона и на международна среща, която започва в Кълъраш, Румъния. Конференцията е с участието на български и румънски представители на публичните власти, туроператори и др. заинтересовани лица от двете страни на р. Дунав. От Плевен на срещата ще участват представители на 14 организации, сред тях е и Института по лозарсто и винарство в града ни.