Плевен: Представиха резултатите от екопроект в 14 училища в областта

Общество
09.12.2015 | 20:05 ч.

Учениците, включени в младежката неформална група по проекта „Ние опознаваме биоразнообразието”, представиха резултатите от своята работа пред съученици в училищата си. Прожектиранбеше филма, посветен на биоразнообразието в област Плевен, като всички присъстващи на срещите получиха карти на биоразнообразието, а училищата - филми за подпомагане на учебната дейност.

 

Резултатите от проекта бяха представени на практика в 14 училища в областПлевен. В областния център срещи се проведоха в ДФСГ „Интелект”, ПГ по механоелектротехника, ПГ по туризъм „Алеко Константинов” и в ПГ по хранително –вкусови технологии „Луи Пастьор”.

В областта екочасовете бяха в СОУ „Евлоги Георгиев” – гр.Тръстеник, СОУ „Димчо Дебелянов” - гр.Белене, ОУ „Максим Горки” и СОУ „Крум Попов” в гр.Левски, ПГЗ „Стефан Цанов” - гр.Кнежа, Търговската гимназия „Васил Априлов” в гр.Червен бряг, ПГСС „Проф. Иван Иванов” – гр.Долни Дъбник, СОУ „Асен Златаров” - с.Гиген и в СОУ „Хр. Смирненски” – гр.Гулянци. На 15 декември предстои представяне на резултатите от проекта и в Математическа гимназия „Гео Милев“ - Плевен.

„Ние опознаваме биоразнообразието” се изпълнява от Сдружение „Регионален Бизнес център Плевен” и е финансиран по тематична област „Устойчиво развитие и опазване на околната среда”, приоритет „Повишаване приноса на НПО за устойчиво развитие”. Финансиран е в рамките на „Програма за подкрепа на НПО в България”, по Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство 2009-2014 г. от страните донори - Исландия, Лихтенщайн, Норвегия.

Повече информация за проекта може да намерите на адрес: www.biopl.eu.