Плевен: Предлагат по-високи глоби за неправилно паркиране

Общество
03.12.2014 | 13:00 ч.

Таксата за поставяне на скоби в община Плевен да бъде променена от 12.00 лв. с ДДС на 20.00 с ДДС, а принудителното преместване на паркирано ППС чрез репатриращо МПС “паяк“ - от 42.00 лв. с ДДС на 50.00 лв. с ДДС.

Предложението идва от местната управа и предстои да бъде обсъдено и гласувано в Общинския съвет. Въпросните промени са заложени в Наредба за изменение и допълнение на Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен.

Новата цена за скобите е изчислена след като е взет предвид броя на поставените такива за месец - средно 732 броя, и месечните разходите за трудови възнаграждения и осигуровки, за поддържане на пътната маркировка, за осигуряване на технически средства тип „скоба”, за гориво и други консумативи средно в размер на 14 650 лв. с вкл. ДДС.

Като мотив за предлаганата по-висока цена за „Паяка“ от Общината обясняват, че ниската цена в момента е една от причината за липсата на кандидати да извършват тази услуга. В тази част на тарифата има предложение и за добавяне на нова такса - за принудително преместване на паркирано ППС чрез репатриращо МПС /“паяк“/, когато преместването се преустанови на място. Предложението е тогава да се заплаща сума от 30,00 лв. с вкл. ДДС

След останалите промени, които засягат пряко плевенчани и гостите на град, са и размера на таксите за служебен абонамент за паркиране. Предложението е за 1 месец вече да се заплаща не 60 лв., а 80 лв. Предвидена е и нова услуга - служебен абонамент за 1 година. Предложената цена за услугата е в размер на 720 лв. с ДДС за една година, като се предоставя 15% отстъпка предвид цената на услугата „Служебен абонамент за 1 месец“.

Промяна на наредбата е породена от необходимостта да се актуализират разпоредбите, касаещи формираните цени на такси и услуги, предоставяни от общината чрез ОП „Център за градска мобилност“, във връзка с паркирането, преместването и задържането на ППС в обособените зони за почасово платено паркиране, се посочва в мотивите за така предлагани ценови корекции нагоре от Община Плевен. И още: «Причините, налагащи изменението на тарифата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен, са свързани с факта, че настоящите цени на услугите са сформирани няколко месеца след създаване на ОП „Център за градска мобилност“, т.е. 7 ноември 2012 година. В хода на дейността на предприятието е установено и, че сега действащите цени на някои предлагани услуги не са точно изчислени съобразно разходите по предоставянето им.