Плевен: Постоянните комисии към Общинския съвет заседават на 27 и 28 март

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ (2017)
27.03.2017 | 14:50 ч.

Постоянните комисии към Общински съвет - Плевен ще заседават следващата седмица - на 27 и 28 март /понеделник и вторник/. Проектите за дневен ред на всяка комисия са публикувани в раздел „Календар на събитията“ на страницата на Общински съвет - Плевен /http://obs.pleven.bg/.

Този месец две от комисиите - ПК “Стопанска политика и транспорт” и ПК “Бюджет и финансова политика”, ще разгледат в своите заседания програмите за развитие на търговските дружества с общинско участие за 2017 г. Съветниците ще се запознаят с плановете на фирмите „Тролейбусен транспорт” ЕООД, „Инжстрой” ЕОООД, Паркстрой, „Тибор”, „Дентален център І - Плевен” ЕООД, ДКЦ ІІ - Плевен, ДКЦ ІІІ - Плевен и Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І - Плевен. Пред комисиите ще бъде представена информация и за финансовото състояние на търговските дружества с общинско участие за четвъртото тримесечие на 2016 г.

Част от дневния ред на четири от комисиите - ПК „Законност, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“, ПК “Устройство на територията, екология и земеделие”, ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“ и ПК “Стопанска политика и транспорт”, е Петиция от собствениците и ползвателите на заведения за обществено хранене, кафе-аперитиви и други заведения за отдих и развлечения на територията на град Плевен относно изменение и допълнение на Наредба №15 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Плевен.

 

27 МАРТ /ПОНЕДЕЛНИК/

ПК „Законност, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов заседава от 14,00 ч. в стая 70 на Община Плевен по дневен ред от 12 точки. Комисията ще обсъди предложение за Стратегия за развитие на младите хора в община Плевен /2017-2020 г./ и Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за развитие на община Плевен /2014-2020 г./ през 2016 г. Част от дневния ред са още предложение за увеличаване капитала на „Тибор” ЕАД - Плевен, чрез непарична вноска, предложение за определяне цена и продажба на тротоарни плочки и др.

ПК „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Диана Данова се събира от 15,00 ч. в стая 70. Дневният ред на Комисията включва 5 точки - възражения от НЧ ”Пробуда - 1990” във връзка с писмо на кмета на община Плевен, заявление от НЧ ”Ракитин - 1969” за прекратяване на договорите с наемателите към читалището, декларация от Николай Илиев във връзка с поредното отлагане на предложението за откриване на основно училище и др.

ПК „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков се събира в 16,00 ч. в Заседателната зала. Проектът за дневен ред е от 13 точки. На предстоящото си заседание освен програмите за развитите на общинските фирми Комисията ще се запознае и с Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за развитие на община Плевен /2014-2020 г./ през 2016 г. Ще бъде обсъдено и предложение за сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местно самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг.

ПК “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев заседава от 17,00 ч. в Заседателната зала по дневен ред от 7 точки. Точка първа е обсъждане на програмите за развитие на търговските дружества с общинско участие за 2017 г.

 

28 МАРТ /ВТОРНИК/

ПК „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Цветан Антов заседава от 13,00 ч. в стая 70 на Община Плевен. Дневният ред е от 5 точки. Сред тях са предложение за приемане на Стратегия за развитие на младите хора в община Плевен /2017-2020 г./ и Общински годишен план за младежта за 2017 година.

ПК „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател Милчо Илиев заседава от 14,00 ч. в стая 70, дневният ред е от 19 точки. Комисията ще разгледа изпълнението през 2016 г. на мероприятията от Програмата за управление на околната среда, предложения за изменения на подробни устройствени планове, за ползване на финансови средства от събрани отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ за изготвяне на анализи и допълнения към „Програма за управление на отпадъците на територията на община Плевен 2016-2020 г.” и за материали и консумативи, необходими за работата на Регионален център за управление на отпадъците и др.

ПК „Здравеопазване и социална политика“ с председател д-р Калин Поповски заседава от 15,30 ч. в Заседателната зала. Проектът за дневен ред е от 5 точки. Половин час преди това - от 15,00 ч., ще заседава и Комисията за подпомагане на двойки и лица с репродуктивни проблеми. Комисията предстои да разгледа 11 молби.

ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Пенчо Дреновски заседава от 16,00 ч. в Заседателната зала, дневният ред включва 11 точки.

ПК “Култура, вероизповедания и международна дейност” с председател Петя Василева се събира от 17,00 ч. в Заседателната зала. Дневният ред на Комисията е от 5 точки. Сред тях са предложение за приемане на Стратегия за развитие на младите хора в община Плевен /2017-2020 г./, Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за развитие на община Плевен /2014-2020 г./ през 2016 г., предложение за схема за поставяне на проект на паметник /колона/ с барелефа на Св.Св. Кирил и Методий и др.

 

Сесията на Общински съвет - Плевен е на 30 март (четвъртък) от 09.00 часа в сграда „Гена Димитрова“. Предварителният дневен ред е от 40 точки.

Коментирай

Още от ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ (2017)

Всички от ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ (2017)  
 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.