Плевен: По нова приложна техника - плъстене на вълна, творят в „Колорит“

Общество
30.11.2015 | 12:58 ч.

Нова приложна техника - плъстене на вълна, и чудесни декоративни пана, ще бъдат част от изненадите, които ще покажат тази годна на новогодишния базар малките художници от арт - школа „Колорит“ в Плевен. Първите нетрадиционни „картини“ вече са готови и греят в празнични цветове. В ателието ни  в Къщата на художниците в Плевен е като една истинска цветна феерия, споделиха от „Колорит“.

 

Изработването на изделия от нетъкан текстил – плъсти, е традиционен български занаят. Най-ранното сведение за плъстени изделия в старобългарските писмени паметници се отнася към Х - ХІ век, а запазените образци са от XVІІ, XVІІІ, XІX и първата половина на XX век. Странджа е един от районите, където се е практикувало това древно изкуство. Основната суровина за него е овчата вълна. Използва се свойството на вълната да се сплъстява чрез пране, без помощта на сложни устройства, машини и технологии. Първият етап на обработка е заливане на вълната с топла вода, за да се изчисти от органическите мазнини по нея, т. нар. „сер”. Следва изсушаване и разделяне на качества, по предназначение. Вълната от руното се боядисва в растителни бои, багрилата на които получават от различни растения, корени и др. Това е ставало в големи глинени „кюпове”, в които поставят вълната, заливат я с хладка вода и поставят багрилата. За да се приготвят „фитили” с различна дебелина за „кроене” и „шарене” на плъстта, боядисаната вълна се разчепква и след това се развлачва или разбива от майстор „дръндар”.

Плъстените изделия дават големи възможности за творчество. Докато при тъканите от предени влакна се съобразяваме с посоката на нишките, при плъстите това не е необходимо. Предварително обагрените вълнени пластове могат да се разполагат във всички посоки, като цветовете се припокриват или преливат един в друг. С цветни парчета вълна може да се „рисува”, и дори може да се постигне преден и заден план на изображението, перспектива и светлосянка.