Плевен: Павилионите в центъра - законни, реши съдът

Общество
04.12.2014 | 18:18 ч.

С решение от 3 декември Административният съд в Плевен отменя Заповед № РД-12-1000/05.11.2013 г. на зам.-кмета на община Плевен, с която е наредено премахването на обект “Павилиони за търговия на дребно, намиращи се в поземлен имот с кад. ид. 56722.659.1036, кв. 36Б по плана на гр. Плевен” като незаконосъобразна.

В превод това съдебно решение означава, че павилионите, издигнати в центъра на Плевен точно пред заведението "Спиди" и предизвикали поредица от негативни коментари на граждани, са законни. Съдебният спор около спирането на строежа продължи с месеци, като в крайна сметка магистратите решиха, че правото в случая е на страната на инвеститора. Съдът осъжда Община Плевен да заплати в полза на Димитър Жеков направените по делото разноски в размер на 1 410 лева.

Решението на Административен съд - Плевен подлежи на оспорване пред ВАС в 14-дневен срок.