Плевен: Отмениха общинската наредба за дейността на религиозните общности

Общество
24.04.2019 | 11:23 ч.

Общински съвет - Плевен, прие наредба за отмяна на Наредба № 13 за регламентиране дейността на религиозните общности на територията на община Плевен. Предложението бе първа точка в дневния ред на заседанието. След дебат то получи подкрепата на 27 от общинските съветници, 2 гласуваха „против“,  5 „въздържал се“.

Относно Наредба №13 до председателя на Общински съвет - Плевен, Мартин Митев е постъпил сигнал от адвокат Юлиан Дацев от Софийска адвокатска колегия, с който той сезира с искане за отмяна. За сигнала е информиран кметът на общината Георг Спартански, разпореден е и преглед на съдебната практика по въпроса. Днес тя бе цитирана в залата. Установено е, че по протести на прокурори или обжалване от страна на религиозни институции са отменени наредби на общинските съвети поради липса на материална компетентност за издаването им. Т. е. с тях са регламентирани обществени отношения, които са уредени в нормативни актове от по-висока степен и в този смисъл не е необходима допълнителна регламентация. С решение от февруари 2018 г. на Върховния административен съд е оставено в сила решение на Административен съд - Кюстендил, с което е прогласена нищожността на Наредба за дейността на религиозните общности на територията на община Кюстендил. В мотивите на съда подробно са изложени и аргументите относно липсата на материална компетентност на общинския съвет да регламентира отношенията, касаещи правото на вероизповедание. Тези отношения са уредени изцяло със Закона за вероизповеданията. Освен това в ЗМСМА е определен кръгът от въпроси от местно значение, решаването на които законът е поставил в компетентност на общинските съвети. Въпросите, касаещи правото на вероизповедание и свързаните с това дейности, са извън този кръг. Също така в Закона за вероизповеданията е въведено правомощие на кмета на общината да регистрира местните поделения на регистрираните в Софийския градски съд религиозни общности и да води съответен регистър на местните вероизповедания. В същия закон е предвидено държавната политика в областта на правото на вероизповедание да се осъществява от Министерския съвет. Т. е. недопустимо е общинските съвети да провеждат своя собствена политика в тази област, респективно да урегулират тези отношения с наредба на местно ниво.

Наредбата за отмяна на Наредба № 13 на Общински съвет - Плевен, за регламентиране дейността на религиозните общности на територията на общината влиза в сила след публикуването й на интернет страницата на местния парламент.

 
Печатни издания

 

 

 

Най-четени

 

 

 

 

Виц на деня

2050 гидина.

Карантината си отива...

- Скъпи, най-после ще използваме резервацията за море от 2020 година.

Тя ни е наследство от баба и дядо!

АРХИВ | изберете две дати