Плевен: Обявиха 12-ото издание на конкурса „Моето коледно послание“

Общество
11.11.2015 | 16:34 ч.

Центърът за работа с деца в Плевен обяви Дванадесетия общински конкурс за детско литературно творчество, рисунка и коледна картичка на тема „Моето коледно послание” 2015. Участниците имат възможност да се включат в два различни раздела - „Литературно творчество” и „Изобразително изкуство”рисунки и картички.

 

В Раздел І - „Литературно творчество”, участниците ще бъдат разпределени в три възрастови групи: І групадо 10 години, ІІ групаот 11 до 14 години, ІІІ групаот 15 до 19 години. Във всяка възрастова група ще бъдат отличени по трима най-добре представили се млади творци. Всеки участник в конкурса може да представи до две стихотворения, два разказа или едно есе.

 

В Раздел ІІ - „Изобразително изкуство”, вариантите за участие са с рисунка или коледна картичка. При рисунките творбите ще се оценяват в четири възрастови групи: І групаот 5 до 7 години, ІІ групаот 8 до 10 години, ІІІ групаот 11 до 14 години, ІV групаот 15 до 19 години. Във всяка възрастова група ще бъдат присъдени по две награди и две поощрения. Участниците в конкурса могат да представят до две рисунки, изпълнени в свободен формат и техники. При коледните картички участниците ще се състезават също в четири възрастови групи: І група - от 5 до 7 години, ІІ група - от 8 до 10 години, ІІІ група - от 11 до 14 години, ІV групаот 15 до 19 години. Условията са: формат на паспартуто - 1/2 А4 или 1/4 А4, техники и материалипо избор, а критериите за оценка са тематичност, оригиналност на идеята, естетичност, умение за боравене с материала, самостоятелност. Творби, неотговарящи на условията, няма да бъдат допуснати до журиране.

 

В навечерието на Коледана 16 декември, от 18.00 часа в зала „Катя Попова” всички участници в конкурса ще могат да присъстват на празничен концерт, на който ще бъдат обявени и наградени най-добрите автори на литературни творби, рисунки и украшения. Крайният срок за представяне на творбите в Центъра за работа с деца - Плевен е 7 декември 2015 г. Към тях прибавете и нужната информация: трите имена, години, клас, училище, телефон за обратна връзка.