Плевен: Общинският съвет гласува План за развитие на социалните услуги

Общество
25.06.2015 | 10:59 ч.

План за развитие на социалните услуги в Плевен през 2016 година е една от точките днес, включени за обсъждане на редовното заседание на Общински съвет - Плевен. Сесията на местния парламент започна в обичайния си час малко след 9,00 ч. в сграда „Гена Димитрова“ при предварителен дневен ред от 31 предложения.

 

Планът за развитие на социалните услуги в Плевен се приема в изпълнение на указания от 27 май тази година на директора на Регионалната дирекция "Социално подпомагане". В документа са посочени видът и капацитетът на социалните услуги на територията на общината, както и информация за тези, които се предлага да бъдат открити, източниците за финансиране и ресурсното обезпечаване на дейностите. От предложението става ясно, че общо разходите за издръжката  на социалните звена в община Плевен през следващата една година ще са 6 629 142 лева. За Домашния социален патронаж в Плевен ще са нужни 441 000 лв., за центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания по проект - 241 724 лв., за Дневния център за възрастни с увреждания към Община Плевен и БАЛИЗ - 140 047 лв. и т.н.

Част от дневния ред е и предложение за изменение на списъка с обектите за капиталови разходи по сборния общински бюджет на Плевен за тази година. Причината за промяната са отпуснатите преди време от правителството допълнителни 2 000 000 лв. за ремонт на уличната мрежа в град Плевен, като парите не могат да се пренасочват за друг вид дейност.

 

Старейшините ще обсъждат днес и въпроса с продажбата на масивна едноетажна сграда в парк "Кайлъка". Става дума за бивша гребна база, като сградата е строена през 1966 г. и е с площ 378 кв.м, Общото й състояние е определено като незадоволително. Изготвената пазарна оценка за имота възлиза на 45 800 лв. без ДДС, се посочма в предложението.

 

Друго точка в дневния ред е тази за отпускане на финансови средства за участието на десетокласник от Математическа гимназия „Гео Милев“ в Деветата международна олимпиада по астрономия в Индонезия. Искането е отправено от директора на училището Ирена Борисова. Ученикът е Александър Валентинов Атанасов, който трябва да представя града ни на олимпиадата, член е и на националния отбор по астрономия и астрофизика. Олимпиадата ще се проведе от 26 юли до 4 август в Семеранг, Индонезия, но за пътуването са необходими 1000 лева. Ако старейшините одобрят това предложение, средствата ще бъдат предоставени от „Резерва на кмета“.