Плевен: Обновяват ВиК мрежата в селата Подем и Рибен с 5,8 млн.лева

Общество
22.06.2015 | 14:22 ч.

Министърът на земеделието и храните Десислава Танева присъства днес на първа копка за проекта по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 в село Подем, община Долна Митрополия. Проектът е за реконструкция на водопроводната мрежа на селата Подем и Рибен, изпълнява се от община Долна Митрополия и е на стойност 5,8 млн. лева.

 

Стартът на проекта бе даден с церемония в центъра на село Подем малко след 11,30 часа. Министър Танева пристигна заедно с домакина на събитието - кмета на Долна Митрополия Поля Цоновска, народния представител Владислав Николов, областния управител Ралица Добрева и Цветомир Генчев - представител на ДФ „Земеделие“. Сред присъстващите бяха още инж. Ангел Ушев - управител на фирма „Одесострой“ - изпълнител на проекта, Петър Петров - председател на Общински съвет - Долна Митрополия, общински съветници, кметове на кметства в общината, жители на Победа.

 

С "Добре дошли" гостите приветства домакинът на събитието Поля Цоновска. „В самото начало на управленския мандат поставихме на първо място дейностите, насочени към облагородяване на селищната инфраструктура и подобряване стандарта на живот на гражданите на община Долна Митрополия. Настоящият проект се реализира съгласно договор от 27 ноември 2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, сключен между ДФ „Земеделие“, Разплащателна агенция и община Долна Митрополия“, обяви Поля Цоновска и посочи, че изпълнението на проекта ще се осъществи чрез пет дейности, за които вече са избрани изпълнителите. „Всички знаете за проблемите с водата в населените места и за големия процент загуби на питейна вода, особено в с. Рибен. Нашата цел и на фонд „Земеделие“ е да се подменят колкото се може повече трасета от водопроводните мрежи, за да престанат честите ВиК аварии, и най-важното - за чиста питейна вода и свеждане до минимум на загубите на такава. Смятам, че това е един от най-големите проблеми на страната“, коментира кметът на Долна Митрополия и декларира, че от тук нататък, съвместно с Министерството на земеделието, Общината отново ще участва с проекти за други населени места. Поля Цоновска пожела успех на изпълнителите на проекта, а на гражданите на Рибен и Подем - търпение по време на строително-монтажните работи. Водният проект трябва да завърши за 50 дни и през август във всеки дом на двете села да потече вода по новата ВиК мрежа.

За да върви работата по вода, водосвет отслужи отец Стефан от местния православен храм.

 

Всичко, което се случва, е положително, заяви в изказването си министър Десислава Танева, след което се обърна специално към строителя на обекта. Танева отбеляза, че всички дейности по проектите по старата ПРСР трябва да бъдат приключени до 15 септември тази година. Причината е, че въпреки усилията, включително и тези лично на премиера Борисов, който е провел разговор с френския министър-председател, България не е получила удължаване на срока по Програмата. „Това означава, че до края на тази година следва да се разплатят окончателно всички проекти, които са в процес на изпълнение по нея. Това важи и за този проект, което означава, че изпълнителят наистина трябва да спази срока от 50 дни за всички дейности, за да приключат нещата успешно“, коментира министър Танева. Тя припомни, че Община Долна Митрополия има сключени договори по ПРСР 2007-2013 г. за над 32 млн. лева за различни публични и частни инвестиции. Към момента са разплатени над 19 млн. лева.

 

Министър Десислава Танева поздрави Поля Цоновска и за това, че Долна Митрополия е една от 190-те общини в страната, провели процедурата по приоритетно разпределение на пасища, мери и ливади на животновъди. „Надявам се, че и останалите кметове на общини ще последват примера на вашия кмет и ще проведат процедурите на съвсем разумни цени, за да бъдат подкрепени животновъдите, за които 2015 година е тежка“, каза Танева.