Плевен: Историческият музей се включва в националния „Ден на недоволството“

Общество
19.11.2015 | 14:27 ч.

Колективът на Регионалния исторически музей в Плевен се включва в общонационалния протест на работещите в музеите и галериите на 24 ноември. Протестът е организиран от синдикалните структури на КНСБ и КТ „Подкрепа“ под надслов „Ден на недоволството!“.

В декларация до министър-председателя Бойко Борисов и до председателя на Народното събрание Цецка Цачева музейните работници поставят няколко основи искания. На първо място те настояват да бъде увеличен бюджета в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство, за да може да се осъществи реформата в музейния сектор и да започне реалното изпълнение на заложените приоритети, свързани с културните ценности в програмата на правителството.

Второто искане е за увеличение и уеднаквяване на единния разходен стандарт на 103-те музея и галерии с регионален характер. На следващо място, музейните работници настояват да бъдат заложени средства за въвеждане на допълващ стандарт за управляваните открити площи и сгради. Важна част от декларацията е искането за увеличение на средната работна заплата в сектора минимум с 50%, за да достигне тя равнището на средната работна заплата в България.

„Призоваваме българската общественост да ни подкрепи, за да опазим културното наследство на България за бъдещите поколения!“, се казва в декларацията до премиера и български парламента.