Плевен: Център за неформално и електронно учене отваря врати в Езиковата гимназия

Общество
04.12.2014 | 15:52 ч.

Единствен по рода си Център за неформално и електронно учене отваря врати в Гимназията с преподаване на чужди езици /ГПЧЕ/ в Плевен. Това ще се случи на 8 декември с тържество в сградата на елитното учебно заведение.

На тържеството ще присъстват представители на фондация "Америка за България", с чиято финансова подкрепа е изграден този център, съобщи Юрий Тодоров - директор на Езиковата гимназия. В Плевен се очакват още посланиците на САЩ, Франция, Испания и Германия, както и представители на общинската и областната управа в Плевен, на РИО, БЧК, Регионалната библиотека, Педагогическия колеж, Медицинския университет, Американския университет в България - гр. Благоевград и др. институции, с които гимназията си сътрудничи ежедневно.

Центърът за неформално и електронно учене се състои от 7 напълно обновени стаи с прилежащите им фоайета, коридор и сервизни помещения, а именно: Фонетичен център, студио Странознание, студио Академични умения, студио Творчески умения, студио Интерактивни науки, студио Мултимедия, студио Технологии.

"Изградената уютна и съвременна среда за учене и обмен е предпоставка учениците да надграждат своите знания и умения за социална и професионална реализация", сподели Юрий Тодоров. "Работата на преподавателите с ученици в неформална и нестандартна среда, допълни той, ще доведе до по-ефективно използване на свободното време, по-добра мотивация за учене, по-разнообразно прилагане на добри преподавателски практики." "Чрез осъществяване на дейностите по проекта ще задържим учениците на територията на училището, с което същевременно ще дадем възможност да са по-конкурентни в национални състезания, да бъдат лидери и да се реализират успешно на пазара на труда. Нетрадиционната „класна стая” и учене ще дадат самоувереност и амбиция на нашите ученици да се реализират в по-широк академичен, социален и професионален контекст“, каза още директорът на ГПЧЕ-Плевен.

 

 

Гимназията с преподаване на чужди езици в Плевен е наследник на едно от първите десет класни училища в България. Създадено от видния възрожденски учител Емануил Васкидович през учебната 1849/1850 г., училището бързо става неделима част от културно-просветното развитие на българската възрожденска нация. През 1908 г. училището прераства в Държавна мъжка гимназия, а през 1963 г. се преобразува в Гимназия с преподаване на руски език с прием на осмокласници, положили успешно конкурсен изпит по български език и литература. От 1982 г. училището е асоциирано към ЮНЕСКО.

От учебната 1986/1987 г. в Гимназията се въвежда изучаването и на английски език. ГПЧЕ е училище с чуждоезиков профил, в което се обучават ученици от първи до дванадесети клас.