Плевен: Административният съд отбеляза 10 години от създаването си

Общество
01.03.2017 | 18:04 ч.

На 1 март Административен съд - Плевен тържествено отбеляза навършването на 10 години от създаването и започването на дейността на съда. На събитието днес присъстваха представители на съдебната власт, на държавната и местната власт, настоящи и бивши съдии и съдебни служители от Административен съд - гр. Плевен.

В словото си председателят на съда Полина Богданова – Кучева подчерта ролята и значението на административните съдилища в структурата на съдебната система, които за период от 10 години се утвърдиха като гарант за безпристрастно правосъдие по административни дела. Отбелязана бе бързината и качеството на разглеждане и решаване на делата, съгласно данните на информационното табло на ЕК, отчитащо ефикасността, качеството и независимостта на правосъдните системи на 28-те държави - членки на ЕС. Достиженията на българските административни съдилища са оценени на едно от първите места, като по показателя време, необходимо за разрешаване на административните дела на първа инстанция, Република България се нарежда на трето място в Европейския съюз. Посочено бе, че от започване на дейността му в Административен съд - гр. Плевен са образувани над 11000 дела, от които свършени са над 10900, както и високият процент на потвърдени след касационна проверка съдебни актове.

Председателят на съда изказа благодарност към всички съдии и съдебни служители за техния професионализъм и отговорност в работата, свързана с повишаване на доверието в правосъдната система и утвърждаване на върховенството на закона, с достъпа до правосъдие, бързина и качество на правораздаването и най-вече с доверие в обективността и безпристрастността на съда.

Слово произнесе и първият председател на Административен съд - Плевен Димитър Първанов, понастоящем съдия във Върховния административен съд, който отбеляза, че въпреки трудностите при създаването и стартирането на дейността му, към днешна дата съдът функционира като добре сработен и независим орган на съдебната власт. Подчертано бе, че през годините са създадени обективните предпоставки за качествено правораздаване – подсигурена добра материална база и много добър екип от съдии и съдебни служители. Отбелязани бяха постигнатите добри резултати, чрез осъществяване на качествено, бързо и достъпно административно правораздаване.

От името на председателя на Върховния административен съд Георги Колев главният секретар Александър Николов прочете поздравителен адрес и връчи на председателя на Административния съд плакет по случай 10-ата годишнина.

Поздравления към Административен съд - Плевен поднесоха и Цецка Цачева - председател на 41-ото и 43-ото народно събрание, Георг Спартански - кмет на община Плевен, и Мартин Митев - председател на Общинския съвет. „С огромно уважение бих искал да ви поздравя от името на Общински съвет - Плевен и лично от свое име по повод отбелязването на 10 години от създаването и функционирането на административните съдилища в Република България! Вече 10 години Административен съд - Плевен следва прецизно и справедливо принципите на административното право. Всички вие, прилагайки правото, ежедневно работите за върховенството на закона, за защита правата и свободите на гражданите! Като председател на Общински съвет - Плевен високо ценя и разчитам на компетентността, отговорността и професионализма на Административен съд - Плевен! Бъдете все така упорити в търсене на истината, в утвърждаване на законността и правовия ред в страната!“, каза в поздравлението си Мартин Митев. И припомни, че на февруарското си заседание местният парламент е приел решение да предостави безвъзмездно за още 10 години за управление на Висшия съдебен съвет за нуждите на Административен съд - Плевен, сградата на ул. „П. Р. Славейков” №21.

По повод годишнината днес бяха прочетени и поздравителни адреси - от Димитър Узунов - представляващ Висш съдебен съвет, от Мария Павлова - министър на правосъдието, и от Теодора Точкова - главен инспектор на Инспектората към ВСС. Гостите на тържеството имаха възможност да разгледат и изложба на архивни материали, свързани с правораздаването в Плевенския съдебен район през годините, предоставени от „Държавен архив“ – Плевен.

 
Печатни издания

 

 

Най-четени

 

 

 

 

Виц на деня

- Може да е умна,

пък да не го показва?

- А може да е тъпа

и да не го крие!

АРХИВ | изберете две дати