Педагогическият колеж в Плевен минава на дистанционно обучение до края на зимния семестър

Общество
26.11.2020 | 12:09 ч.

Във връзка с ограничаването опасността от разпространение на COVID-19, учебните занятия за всички студенти и специализанти от Великотърновския университет и филиалите в Педагогическия колеж в Плевен и Враца до края на зимния семестър на учебната 2020 - 2021 г. ще се осъществяват дистанционно чрез използването на MS Teams, Zoom, Google Meet и Webex при запазване на седмичното разписание. Това гласи заповед на проф. д-р Христо Бонджолов, ректор на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Преподавателите се задължават да обезпечат съответния хорариум по учебните дисциплини за зимния семестър на уч. 2020 - 2021 г. с електронни средства за обучението на студентите и специализантите съгласно Правилника за организация и провеждане на електронно обучение, полагане на изпити и видеоконферентна защита на дипломни работи във Великотърновския университет.

За студентите от специалност „Право“, задочна форма на обучение, редовната изпитна сесия  се удължава до 17.01.2021 г., а поправителната изпитна сесия ще се проведе едновременно с тази на останалите студенти от редовна форма на обучение от 18.01.2021 до 14.02.2021 г. с цел полагане на изпитите по задължителните дисциплини. Деканът на Юридическия факултет трябва да издаде заповед за конкретизиране на механизма за електронното провеждане на изпитите по задължителните дисциплини.

За студентите от Факултета по изобразително изкуство зимният семестър се удължава до 16.01.2021 г. с цел осигуряване на възможност за практическа работа в лабораториите и ателиетата на факултета. Деканът на ФИИ трябва да издаде заповед за организацията и начина за провеждане на занятията, за които е необходим достъп до материалната база на факултета в периода от 04.01.2021 до 16.01.2021 г.

Във всички специалности провеждането на изпитите ще се осъществява електронно съгласно изискванията на Правилника, като всеки преподавател своевременно ще публикува информация с изискванията и началния час за провеждането на изпита в електронната система Е-преподавател.

Учебните занятия на студентите и специализантите в задочна форма на обучение за летния семестър на уч. 2020–2021 г. също ще се осъществяват електронно при спазване на графика на занятията, като преподавателите се задължават да обезпечат съответния хорариум по учебните дисциплини с електронни средства за обучението на студентите и специализантите.

Държавните изпити по наказателноправни науки и по публичноправни науки се отлагат за м. февруари 2021 и за м. март 2021 г. и ще се проведат в същата последователност.

Процедурите за заемане на академични длъжности и публичните защити на дисертационни трудове ще се провеждат онлайн до 31.01.2021 г.

Събитията, планирани до 31.01.2021 г., ще се провеждат в електронна среда, а ако това е невъзможно - същите ще бъдат отложени или отменени.

Ректоратът на Великотърновския университет, сградите на Филиала в гр. Враца и на Педагогическия колеж в гр. Плевен ще бъдат с режим на ограничен достъп, а всички останали корпуси и сгради - затворени до 03.01.2021 г.

Още по темата

Коментирай

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.