Отдават под наем стадион „Плевен“ за концерт на Цеца Величкович

Общество
25.02.2016 | 17:40 ч.

Стадион „Плевен“ да бъде отдаден под наем за провеждането на концерт на сръбската фолкизпълнителка Цеца Величкович, реши Общинският съвет на Плевен днес. Съветниците определиха и наемна цена от 65 лв. на час без ДДС за почасовото отдаване на стадиона, който е със статут на частна общинска собственост.

В Община Плевен е постъпила молба от Петър Стойков, представляващ „Викторио – 18” ЕООД с искане да му бъде предоставен под наем стадион „Плевен” за организиране и провеждане на концерт на известната изпълнителка. В молбата си Стойков посочва и датата за концерта – 4 юни 2016 г., и подчертава, че има потвърждението на Цеца Величкович за същия ден да гостува в Плевен. В предложението, внесено на сесията, посочената оценка за отдаването на стадиона за шоуконцерти и спектакли, изготвена от лицензиран оценител, бе 57 лв. на час без ДДС. След дебат ОбС - Плевен гласува обаче цената, предложена след обсъждане на предложението в постоянните комисии, а именно 65 лв. на час без ДДС. Кметът на община Плевен трябва да сключи договора за отдаването на имота съгласно определените условия.

Предложението бе прието с гласовете на 23 съветници, 7 гласуваха „против“ и 4 „въздържал се“.