Отбелязваме Международния ден на хората с увреждания, какво прави държавата за тях?

България
03.12.2022 | 10:09 ч.

Днес се отбелязва Международният ден на хората с увреждания. С резолюция на Организацията на обединените нации (ООН) на 3 декември 1992 г. е постановено всяка година да се отбелязва този ден.

Целта на инициативата е да подкрепи зачитането на правата на хората с увреждания във всички сфери на обществения живот. Да мотивира предприемането на по-ефективни действия, с които да се гарантира достъп на хората с увреждания до трудовия пазар, до образователната и здравната система и общата архитектурна среда.

Темата на ООН по този повод през 2022 г. е свързана с необходимостта от промяна в решенията - приобщаване на хората с увреждания чрез иновациите с цел по-достъпен и справедлив свят.  

Чрез бюрата по труда за периода януари – ноември 2022 г. 7006 лица с увреждания са постъпили на работа, заявиха за БТА от Министерството на труда и социалната политика (МТСП).  От ведомството уточняват, че Агенцията за хората с увреждания финансира 7 проекта за стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда. 

Общата стойност на одобрените проекти със стопанска насоченост е в размер на 470 561 лв., като максималната субсидия за всяко одобрено предложение е 80 000 лв., посочват от МТСП. Субсидията се отпуска за разкриване и оборудване на нови работни места, както и за финансиране на дейности за повишаване на конкурентоспособността на работодателите чрез изграждане на нови производствени линии.

Агенцията за хората с увреждания финансира и с до 10 000 лв. проекти на работодатели за осигуряване на достъп до действащи или нови работни места за хора с трайни увреждания в трудоспособна възраст. Същата сума се отпуска за предложения за приспособяване на съществуващи работни места и за оборудване на нови работни места за хора с намалена работоспособност, посочват от министерството. Средствата се осигуряват по Националната програма за заетост на хората с увреждания. По нея са предвидени и средства за квалификация и преквалификация на наетите хора с увреждания. Работодателите могат да получат до 1000 лв. за професионално обучение на един служител с намалена работоспособност, казват още от МТСП.

Министерството посочва, че през 2022 г. е финансирало 58 сгради, в които ще се изградят общо 54 стълбищни подемника, 6 вертикални подемника, 7 рампи и 4 асансьора, съобщава БТА. Средствата за изпълнението на проектите са от Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност за 2022 г., като одобрените проекти са на обща стойност от 2,45 млн. лв. 
По същата програма е отпуснато финансиране и за изпълнението на 8 проектни предложения за подобряване на личната мобилност на хора с увреждания, уточняват от МТСП. Средствата са близо 50 000 лв. Част от проектите са за закупуване на приспособен автомобил и придобиване на правоспособност за управлението му. С други проекти ще дава възможност за промени в конструкцията на колата, за да може да се ползва от човек с увреждания. Одобрен е и проект за монтиране на приспособление за качване и сваляне на инвалидна количка, отбелязват също от министерството.

Около 32 000 хора с увреждания и възрастни, които са зависими от грижа, ще получат интегрирани услуги според индивидуалните им потребности по мярката „Грижа в дома“. Процедурата се финансира по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027 г.) Бюджетът на процедурата е 175 млн. лв. Основната цел е осигуряването на подкрепа в домашна среда за хората, информират от ведомството.

По Програмата за храни и основно материално подпомагане (2021-2027 г.) е осигурена възможност общините да продължат да предоставят услугата „Топъл обяд“ на повече от 70 000 души без прекъсване през зимните месеци, в това число и хората с увреждания.

Чрез повишаването на официалната линия за бедност на 504 лв., финансовата подкрепа за 670 000 души с увреждания ще се увеличи с 22% през 2023 г.

 

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.