Община Пордим обявява търг за продажба на дворно място и сграда

Обяви и съобщения
01.09.2023 | 11:33 ч.

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М

 

О Б Я В Я В А

 

На 20.09.2023 г. от 10:30 часа в Заседателната зала на Община Пордим ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ ДВОРНО МЯСТО, с площ 1 850 кв.м., заедно с построената в него едноетажна масивна сграда, със застроена площ от 251 кв.м., с предназначение за „ХИГИЕННА БАНЯ“, преустроена за „МАНДРА“ в УПИ V, кв. 4 по плана на с. Каменец, АОС № 545 от 02.04.2001 г. при начална тръжна цена в размер на 15 000,00 лв. /петнадесет хиляди лева/ без ДДС, съответно 18 000,00 лв. /осемнадесет хиляди лева/ с ДДС.

Депозит за участие в размер на 3 000,00 лв. /три хиляди лева/, платими по банкова сметка, IBAN: BG18IORT73803337000000, BIC: IORTBGSF, като сумата по депозита следва да е постъпила по посочената банкова сметка в срок до 17:00 ч. на 19.09.2023 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 26.09.2023 г.

Документите за участие са публикувани на страницата на община Пордим в интернет /www.pordim.bg/, меню „Търгове и конкурси“. Следва да се изтеглят, попълнят и представят в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 19.09.2023 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 26.09.2023 г., в непрозрачен плик – надписан и запечатан. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.

При необходимост втори търг ще се проведе на 27.09.2023 г. от 10:30 часа.

За допълнителна информация на телефони: 06513 2217.


 
Печатни издания

 

 

Най-четени

 

 

Виц на деня

АРХИВ | изберете две дати

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.