Община Пордим обявява търг за отдаване под наем на ниви в землището на с. Борислав

Обяви и съобщения
14.09.2023 | 14:11 ч.

О Б Щ И Н А  П О Р Д И М

 

О Б Я В Я В А

 

На 04.10.2023 г. от 10:30 ч. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 9 /девет/ стопански години на земеделски земи по начин на трайно ползване “ниви” – имоти по КВС, в землището на с. Борислав, съгласно Приложение на имотите, при начална тръжна цена от 100,00 лв/дка или общо 5 170,60 лв. за 51,706 дка.

Депозит за участие в размер на 517,06 лв. /петстотин и седемнадесет лева и шест стотинки/, платими по банкова сметка на община Пордим - IBAN: BG18IORT73803337000000, BIC: IORTBGSF, като сумата по депозита следва да е постъпила по посочената банкова сметка, в срок до 17:00 ч. на 03.10.2023 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 10.10.2023 г.

Документите за участие са публикувани на страницата на община Пордим в интернет /www.pordim.bg/, меню „Търгове и конкурси“, подменю за съответния търг. Следва да се изтеглят, попълнят и представят в Информационен център на община Пордим в срок до 17:00 ч. на 03.10.2023 г., а в случай на повторен търг – до 17:00 ч. на 10.10.2023 г., в надписан, непрозрачен плик. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.

Оглед на земеделските земи, предмет на търга може да се направи всеки работен ден до 15:00 ч. на 03.10.2023 г., а в случай на повторен търг – до 15:00 ч. на 10.10.2023 г., с представител на Дирекция УТОСПП при община Пордим или Кметско наместничество  с. Борислав.

При необходимост втори търг ще се проведе на 11.10.2023 г., от 10:30 ч.

За допълнителна информация тел.: 06513/21 21; 22 17.


 
Печатни издания

 

 

Най-четени

 

 

Виц на деня

АРХИВ | изберете две дати

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.