Обява на Община Никопол за търг на терени и продажба на автомобил

Бизнес
16.09.2020 | 10:00 ч.
 
   

 

Във връзка с изпълнение на Решения № 117/26.08.2020 г., № 104/26.06.2020 г. и № 61/27.02.2020 г  на ОбС-Никопол и Заповеди № 234, 235 и 236 от 10.09.2020 г.на Кмета на Община Никопол

О Б Я В Я В А :

I. ПУБЛИЧЕН ТЪРГ за:

1. Отдаване под наем на ЗЗ землище с.Драгаш войвода с общо 8,855 дка с тръжна цена 50 лв./дка

2. Отдаване под наем на дворно място в гр.Никопол с площ 2,569 кв. м, с тръжна цена 20.00 лв./дка без ДДС.

3. Продажба на  лек автомобил АУДИ А6 с тръжна цена 968,80 лв.

II. Тръжни документации – 36.00 лв. Депозит за участие – 10% от началната тръжна цена

III.Документации се получават в ЦУИГ на Общината – етаж първи, след представяне на документ за внесена сума в срок до 16.00 ч. на 30.09.2020 г. и до 16.00 ч. на 02.10.2020 г.– при повторен търг.

IV.Процедурите ще се проведат на 01.10.2020 г., съгласно часа посочен в тръжните документации, в административната сграда на Община Никопол. При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 05.10.2020 г. в същия час, при същите условия. Документите и условията за участие са подробно описани в тръжните документации. За информация: тел.06541/21.90 - Дирекция "Икономически дейности".

 

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.