Обсъждат промени в наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства в община Плевен

Общество
07.07.2020 | 10:31 ч.

Предложение за изменения и допълнения на общинската Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства /ППС/ на територията на община Плевен, влиза за обсъждане в две от постоянните комисии в Общинския съвет на Плевен този месец. Съгласно резолюция на председателя на местния парламент Мартин Митев предложението ще бъде разгледано в две от постоянните комисии - "Законност и контрол по изпълнение на решенията" и в комисията "Стопанска политика и транспорт".

„В предложението са посочени няколко мотива, които налагат промените, и първият от тях е синхронизиране на текстове в Наредбата с променящите се обществени отношения“, информира Мартин Митев. Друга причина е необходимост от прилагане и съответно нормативно регламентиране на нов технически способ за заплащане на услугата за платено паркиране - чрез мобилно приложение. В тази връзка предложената промяна е допълване на нормативния акт с нова точка, която да гласи: „При паркиране водачът е длъжен да заплати за услугата „Платено паркиране", чрез действащото мобилно приложение. Заплащането се извършва веднага след заемане на мястото за паркиране и преди напускане на автомобила. Водачът е длъжен да изчака получаване на потвърждение за приетото заплащане."

„Необходимо е и прецизиране на текстове относно режима на паркиране на ППС на територията на общината. Предложените промени в тази връзка са изрично посочване на начина за поставяне на документа, позволяващ паркиране - талон, фискален касов бон или карта, така че да е ясно видим отвън. Промени се предлагат и в текстовете, регламентиращи платеното паркиране за служебни нужди и по-конкретно този режим да може да се прилага и за еднолични търговски дружества, чийто капитал е общинска собственост. Въвежда се и допълнителна регламентация на реда за паркиране на ППС на хора с трайни увреждания“, поясни още Мартин Митев.

Той информира също, че така предложените промени в Наредба №3 са инициирани от директора на Центъра за градска мобилност и имат изцяло практическа насоченост. С тях се цели улесняване на гражданите при ползване на заложените услуги, както и оптимизиране на работата на служителите.

Пълният текст на предложението е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Община Плевен и на страницата на Общински съвет - Плевен в материалите за заседания за м. юли. Крайното решение ще бъде взето на сесия от Общинския съвет.

Още по темата

Коментирай

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.