Общинският съвет решава за ремонта на ДКТ „Иван Радоев“

Култура
17.12.2014 | 18:57 ч.

Предложение за включване на допълнителен проект в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Плевен ще обсъждат общинските съветници на Плевен. Предложението се отнася за ремонта на ДКТ „Иван Радоев“ и негов вносител е председателят на местния парламент Дарин Ангелов.

Община Плевен изпълнява Интегриран план за градско възстановяване и развитие, а Министерството на културата - проект „Укрепване на капацитета на Министерството на културатаконкретен бенефициент по Оперативна програма "Регионално развитие”. В рамките на този проект ще бъдат изготвени технически документации за строително-монтажни работи за обновяване и модернизация на значими обекти от културната инфраструктура в страната. В тази връзка Министерството е отправило писмено запитване до Община Плевен дали, ако получи безвъзмездно работен проект в пълен обем по Закона за устройство на територията за извършване на основен ремонт на Драматичния театър, администрацията ще кандидатства за привличане на външно финансиране по Инвестиционен приоритет „Здравна и социална инфраструктура”, приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.

ДКТ „Иван Радоев” е ситуиран в границите на зоната на публични функции с висока обществена значимост, но не е идентифициран като приоритетен обект. Предвид описаните обстоятелства е необходимо проектът за обновяване и модернизация на сградата на театъра да бъде включен в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Плевен, се посочва в предложението до съветниците.


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.