Общинският съвет в Гулянци купи и раздаде 1000 маски на различни институции

COVID-19
08.04.2020 | 16:06 ч.

Общинският съвет на гр. Гулянци активно участва в дейностите на Община Гулянци по снабдяване с предпазни средства на звената и служителите, които работят с граждани. Миналата седмица общинските съветници закупиха 1000 бр. маски със средства от годишния си бюджет. Маските са разпределени по кметства, детски градини, училища и др. за раздаване по необходимост.
От началото на извънредното положение сред дейностите, които Община Гулянци осъществява в борбата с COVID-19, e осигуряването на лични предпазни средства за кметствата, административните служители, Домашен социален патронаж, работниците по чистотата, личните асистенти, домашните помощници и др. пряко ангажирани в обслужващите и обществени звена. До момента са осигурени над 3000 броя маски и 5000 чифта ръкавици, дезинфектанти за обществени помещения и лична хигиена и други консумативи.
Общинският съвет, като част от общинското ръководство, ще продължи да оказва съдействие в борбата с COVID-19, категорични са съветниците и призовават гражданите, които имат възможност, да се включат в дарителската акция на Община Гулянци, която стартира вчера. Тя цели да подпомогне общинските дейности чрез лични дарения под формата на средства, консумативи, продукти и др., според желанието на дарителите.