Община Плевен публикува предложението за План-сметка за такса битови отпадъци за 2022 година

Общество
07.12.2021 | 09:37 ч.

Община Плевен публикува предложението за План-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен през новата 2022 година.

Съгласно изискванията на действащата в момента редакция на чл. 66 от Закона за местните данъци и такси такса битови отпадъци се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общинския съвет въз основа на приета план-сметка за всяка дейност.

План-сметката следва да включва необходимите разходи за: закупуване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране (включително разделно) на битови отпадъци и транспортирането им до депа и др. инсталации за третиране; проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл. отчисленията по чл. 60 и 64 от ЗУО и за почистване на териториите, предназначени за обществено ползване. Действащите в момента размери на таксата за битови отпадъци за населените места на община Плевен са определени с Решение №026 от 21.12.2015 г. на Общински съвет - Плевен.

Основни причини, които налагат одобряване на План-сметка за разходите през 2022 г., необходими за предоставяне на услугите по „сметосъбиране и сметоизвозване“, „обезвреждане на битовите отпадъци в депо“ и „поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване“ в община Плевен, са предвидените от чл. 64 от Закона за управление на отпадъците - всяка община заплаща отчисления за обезвреждане на отпадъците на съответното регионално депо, като отчисленията имат за цел да се намали количеството на депонираните отпадъци и да се насърчи тяхното рециклиране и оползотворяване. Размерът на отчисленията е определен с Наредба, като беше различен за всяка календарна година, както следва: за 2013 г. - 15 лв./т; за 2014 г. - 22 лв./т; за 2015 г. - 28 лв./т; за 2016 г. - 36 лв./т; за 2017 г. - 40 лв./т; за 2018 г. - 45 лв./т; за 2019 г. - 57 лв./т; за 2020 г. - 69 лв./т; за 2021 г. - 82 лв./т;  a за 2022 г. и всяка следваща година ще бъде 95 лв./т. Така наложените нормативно отчисления бележат прогресивен ръст и водят до оскъпяване на разходите по обезвреждане на отпадъците на общините.

Заинтересуваните страни могат да подават писмени предложения или възражения относно план-сметката в срока, определен в Административнопроцесуалния кодекс - 30 дни след публикуването на предложението и план-сметката на e-mail: mayor@pleven.bg. Предложението и план-сметката могат да се видят в прикачените файлове на страницата на Община Плевен - План-сметка за такса битови отпадъци.

 
Печатни издания

 

 

 

 

 

Най-четени

 

 

Виц на деня

ИГРА НА ЧИЧО ДОКТОР

 
- Дъще, къде беше?
- Играхме си с Иванчо на "чичо доктор".
- Как не те е срам!!!
- Споко, майче! Докторът беше от държавна болница и даже не ме погледна.
 
laughlaughlaugh
АРХИВ | изберете две дати

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.