Община Плевен обявява обществено обсъждане на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ по плана на града

Обяви и съобщения
13.10.2023 | 13:54 ч.

ОБЯВА

за среща за обществено обсъждане

 

На основание чл. 127, ал.1 от ЗУТ и чл.15, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка, Община Плевен съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на проект на „ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ГРАД ПЛЕВЕН“

се организира провеждане на:  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ за проект за: „ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ VI, VII И XI В КВ.7 ПО ПЛАНА НА ГР. ПЛЕВЕН“ .

Проектът може да се види на сайта на Община Плевен на адрес: https://www.pleven.bg/bg/obsht-ustroystven-plan-na-gr-pleven/proekt-za-izmenenie-na-oup-na-gr-pleven .

Общественото обсъждане ще се проведе на 17.10.2023 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Плевен, разположена в сградата общинската администрация на адрес пл. Възраждане №2, етаж 3, гр. Плевен.

Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, в ЦАОГ към Община Плевен, 5800, гр. Плевен, пл “Възраждане” № 4, е-mail: mayor@pleven.bg се приемат и писмени мнения, становища и възражения, относно посочените документи.

 

арх. НЕВЯНА ИВАНЧЕВА

ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.