Община Никопол обявява търг за отдаване под наем на земеделска земя

Бизнес
04.08.2022 | 08:52 ч.

ОБЛАСТ  ПЛЕВЕН 

 ОБЩИНА  НИКОПОЛ

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА е издадена Заповед № 183/25.07.2022г. и Заповед № 208/01.08.2022г. на кмета на Община Никопол в изпълнение на Решение № 408/22.07.2022г. и Решение № 333/25.02.2022 г. на ОбС- Никопол

ОБЯВЯВАМ  ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ за:

I.Отдаване под наем на земеделска земя:

1. С площ от 5000 /пет хиляди/ кв.м. – част от  ПИ с идентификатор 23193.131.6 в землище с.Драгаш войвода, община Никопол, „друг вид трайно насаждение“ – 60 лв./дка начална тръжна цена.

2. ПМЛ съгласно чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ в землищата на община Никопол, с площ и начална тръжна цена, подробно описани в тръжната документация.

II.Тръжна документация: 12.00 лв.    

III.Депозит за участие: 10 %  от началната тръжна цена със срок на внасяне, крайния срок за подаване на документацията за участие в търга.

IV.Тръжната документация се получава в ЦУИГ на Общината – етаж първи, след предоставен документ за внесена сума в срок до 16:00 часа на 22.08.2022г. и до 16:00 часа на 24.08.2022г. – при повторен търг.

V.Процедурата ще се проведе на 23.08.2022г., съгласно часа посочен в тръжната документация, в сградата на Община Никопол. При неявяване на кандидати повторен търг ще се проведе на 25.08.2022г. в същия час, при същите условия. Документите и специфичните условия за участие са подробно описани в тръжната документация.

За информация: тел: 06541/21-90, Дирекция "Икономически дейности".

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.