Община Левски обявява обществено обсъждане на изменение на ОУП на общината

Обяви и съобщения
07.12.2023 | 14:33 ч.

ОБЯВА

за среща за обществено обсъждане

 

            На основание чл. 127, ал.1 от ЗУТ и чл.15, т.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка, Община Левски съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на проект на ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУП НА ОБЩИНА ЛЕВСКИ

 се организира провеждане на  ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ за проект за „ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОУП ЗА ПИ 43236.251.291 В МЕСТНОСТ ГЕРЕНА, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД ЛЕВСКИ“ .

Проектът може да се види на сайта на Община Левски.

Общественото обсъждане ще се проведе на 15.12.2023 г. от 11:00 часа в Офиса на Квадра 04 на адрес град Плевен, ул. Ангел Кънчев №24.

Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, в ЦАО към Община Левски, 5900, гр. Левски, бул. “България” № 58, е-mail: obshtina@oblevski.egov.bg се приемат и писмени мнения, становища и възражения, относно посочените документи.


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.