Община Червен бряг въвежда пропускателен режим на пазара

COVID-19
08.04.2020 | 14:42 ч.

Кметът на община Червен бряг със заповед от 07.04.2020 г.,предприе мерки за въвеждане на пропускателен режим на Общинския пазар в града - максимум 30 клиенти и дистанция от два метра между клиент и търговец. Служителите от звено „Инспекторат” вече са поставили ограждения и табели за еднопосочно движение „Вход - Изход”, както и табели за задължително спазване на предприетите противоепидемични мерки.

На обособените маси на открито на Кооперативния пазар се разрешава продажбата на плодове, зеленчуци, посадъчен материал и друга готова продукция само на земеделски стопани,с регистрация в областните дирекции „Земеделие” за стопанските 2018/2019 г. и 2019/2020 г., и то при стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки и задължително използване на лични предпазни средства /маски и ръкавици/ от продавачите и клиентите.