Община Белене обявява търг за продажба на МПС и отдаване под наем на земи и терен

Обяви и съобщения
19.01.2024 | 15:05 ч.

ОБЩИНА БЕЛЕНЕ,  ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

О Б Я В А

 

Община Белене обявява публичен търг с тайно наддаване за:

I. Продажба на движими вещи – МПС и автомобилна платформа, собственост на Община Белене, които вече не са необходими за изпълнение на дейностите, свързани с тяхното предназначение, както следва:

 

по ред

Наименование

Начална тръжна цена с включен ДДС

(лева)

1

Специален автомобил (РАБОТИЛНИЦА) ЗИЛ 157 ЕН 7609 КМ

6444,0

2

Специален автомобил (ВОДОНОСКА) ЗИЛ 157 ЕН 7612 КМ

6168,0

3

Лек автомобил ТОЙОТА АВЕНСИС 1,8 ВВТ-И седан ЕН 6138 АК

4236,0

4

Товарен автомобил ПЕЖО ПАРТНЕР фургон ЕН 2099 ВН

2280,0

5

Ремарке за товарен автомобил (ПЛАТФОРМА) ЛОР ТМ 3 ЕН 6895 ЕХ

4680,0

II. Отдаване под наем за срок от 10 (десет) стопански години (начало 2023-2024 стопанска година) на 55 общински земеделски имоти с НТП – Зеленчукова градина в землището на гр.Белене с НТЦ 54,00 лева/дка/стопанска година.

III. Отдаване под наем за срок от 10 (десет) стопански години (начало 2024-2025 стопанска година) на 3 общински земеделски имоти в землището на гр.Белене с НТЦ 54,00 лева/дка/стопанска година.

IV. Отдаване под наем за срок от 3 (три) години на общински терен за поставяне на съоръжение – ЗАРЯДНА СТАНЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ и 2 (две) ПАРКОМЕСТА в гр.Белене.

НТЦ – 3,60 лева на кв.м/ месец (три лева и 60 стотинки) с включен ДДС.

Публичният търг ще се проведе на 21.02.2024г. (сряда), а при неявяване на кандидати на 28.02.2024г. (сряда) от 14.30 часа в зала №26 на Административната сграда на Община Белене.

Оферти с депозити за участие в публичния търг в размер на 10 % от НТЦ за всеки от обектите, запечатани в непрозрачен плик, ще се приемат до 16.30 часа на 20.02.2024г. (вторник), съответно до 16.30 часа на 27.02.2024г. (вторник) в деловодството на Община Белене – стая №10, след заплащане на същите по сметка (IBAN): BG61 STSA 9300 3359 4547 00, BIC: STSA BGSF в ”Банка ДСК” ЕАД или в каса ЦАО – гр.Белене.

Цената на тръжните документи е 70,00 лева с включен ДДС поотделно за обектите по точка I, 70,00 лева с включен ДДС общо за обектите по точка II и точка III и 70,00 лева с включен ДДС за обекта по точка IV. Документите могат да се получат до 16.00 часа на 20.02.2024г. (вторник), съответно до 16.00 часа на 27.02.2024г. (вторник) в стая №15 на Общината, след заплащане на същите по сметка (IBAN): BG74 STSA 9300 8459 4547 00, код за вид плащане 44 80 07, BIC: STSA BGSF в ”Банка ДСК” ЕАД или в каса ЦАО – гр.Белене.

При отказ за подписване на Договор от спечелилите участници внесените депозити не се възстановяват.

Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжни книжа, с представител на Общината.

За допълнителна информация – тел.(0658) 3-10-61 инж.Пламен Петров


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.