ОбС - Плевен упълномощи кмета Георг Спартански за участие в извънредно заседание на Асоциацията по ВиК

Общество
07.12.2021 | 18:00 ч.

С решение на Общински съвет - Плевен, прието на свиканото тази вечер заседание на местния парламент, кметът Георг Спартански бе упълномощен да представлява Общината в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД - Плевен, насрочено за 20 декември 2021 г. Решението бе прието единодушно от съветниците, като точката бе единствена в дневния ред. При невъзможност от страна на кмета за участие в срещата, Общинският съвет определи като резервен представител арх. Невяна Иванчева - заместник- кмет с ресор „Териториално развитие”.

В Община Плевен е получено писмо-покана от областния управител на Плевен Марио Тодоров в качеството му на председател на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ - Плевен. С поканата местната управа е уведомена за свикване на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, при следния дневен ред:

  • т.1. Съгласуване на бизнесплан на „ВиК“ - Плевен за регулаторния период 2022 - 2026 г. на основание текстове в Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК-системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.
  • т.2. Съгласуване на договор между „ВиК“ - Плевен и „ВиК“ - Ловеч, сключен за доставка на вода от доставчика „ВиК“ АД - Ловеч на „ВиК“ ЕООД - Плевен, посредством Водоснабдителна система „Черни осъм“ и Водоснабдителна система „Златна Панега“, в съответствие с Наредба №4/2004г. на МРРБ за условия­та и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализа­ционните системи.

В Асоциацията по ВиК участват един представител на държавата и по един представител на общините, включени в обособената територия, обслужвана от „ВиК” - Плевен. Разпоредба в Закона за водите регламентира, че позицията и мандатът на представителя на Общината за заседанията на Общото събрание на Асоциацията по ВиК се съгласуват по ред, определен от Общинския съвет. На основание чл. 198е, ал. 3 от същия нормативен акт представителят на Общината в Асоциацията е кметът на общината, а при невъзможност той да участва Общинският съвет определя друг представител.

По т.1 от дневния ред - изготвеният Бизнесплан на „ВиК“ - Плевен бе представен за разглеждане и съгласуване на предходното Общо събрание, проведено на 26.07.2021г. Същият впоследствие е коригиран съгласно забележки от проведено обсъждане на 15.10.2021г. от експерти на „ВиК“ - Плевен и КЕВР. Изготвеният към момента проект за бизнес-план на дружеството е в окончателен коригиран вариант.

По т.2 - изготвеният проект за договор между „ВиК“ - Ловеч и „ВиК“ - Плевен също бе разглеждан на предходното Общо събрание на асоциацията през м. юли тази година. Същият е върнат за преработка поради постъпили забележки от страна на МРРБ. В изготвения към момента окончателен текст са включени текстове, съгласно които не се допуска прекъсване на водоподаването за населението поради неуредени отношения между ВиК операторите, както и при изтичане или прекратяване на договорите на тези оператори с асоциацията по ВиК на съответната територия.

Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Плевен, е насрочено за 20 декември 2021 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на Областната администрация.

 
Печатни издания

 

 

 

 

 

Най-четени

 

 

Виц на деня

ИГРА НА ЧИЧО ДОКТОР

 
- Дъще, къде беше?
- Играхме си с Иванчо на "чичо доктор".
- Как не те е срам!!!
- Споко, майче! Докторът беше от държавна болница и даже не ме погледна.
 
laughlaughlaugh
АРХИВ | изберете две дати

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.