Областна администрация - Плевен и Окръжен съвет на окръг Олт с първа работна среща

Общество
26.02.2015 | 14:15 ч.

Областният управител на област Плевен Ралица Добрева, директорът на АКРРДС Райна Димитрова и ст.експерт АКРРДС Веселка Антонова участваха в първата работна среща за обсъждане възможностите за финансиране на проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество РумънияБългария 2014-2020 г.  Разговорите се проведоха в Окръжен съвет на окръг Олт.

Ралица Добрева подчерта, че областната администрация ще работи както за развитието на пътната инфраструктура, така и за реализирането на проекти в сферата на туризма, околната среда и административния капацитет.

Представителите на Окръжен съвет Олт декларираха своя интерес по отношение разработване на съвместни проекти за рехабилитация на пътна инфраструктура, осигуряване защита от наводнения, чрез възстановяване техническата изправност и изграждане на локални оповестителни системи, превенция на риска от природни бедствия и развитие на административния капацитет.

През предходния програмен период 2007 - 2013 Окръжен съвет Олт бе един от най-сериозните партньори на Областна администрация - Плевен. Припомняме, че рехабилитацията на път III 3004 Тръстеник - Ореховица и Път III 3402 СлавяновоПордим беше извършена именно в изпълнение на партньорски проект с тях, а финансирането бе по линия на ТГС.