НСИ: Близо половината от населението в област Плевен е било с режим на водата, на много места шумът е над нормата

Общество
07.04.2021 | 17:43 ч.

НСИ изнесе данни за околната среда в Плевенска област за 2019 година. От цифрите се вижда, че 100% от населението на област Плевен е свързано с обществено водоснабдяване (ВиК). Използваната питейна вода от домакинства от общественото водоснабдяване средно на човек от населението в областта се увеличава от 97 л/ден през 2018 г. на 99 л/ден през 2019 година. Толкова е било и средното потребление на питейна вода от общественото водоснабдяване на човек за денонощие в страната.

С най-голямо потребление са областите София - столица (124 л/ чов./ден) и Благоевград (113 л/чов./ден), а с най-ниско - област Търговище (66 л/чов./ден).

През 2019 г. в област Плевен 47.6% от населението е имало режим на водоснабдяване поради недостиг на вода (засушаване). За страната с ограничено водоснабдяване през същата година е 6.0% от населението. Най-засегнати са областите Перник (84.5%), Ловеч (45.7%) и Габрово (28.4%).

В областта 57% от населението е свързано с обществената канализация. С обществената канализационна мрежа, но без наличие на пречистване е свързано 3.7% от населението (11.8% за страната).

На национално ниво в края на 2019 г. общата стойност на наличните дълготрайни материални активи с екологично предназначение в страната се оценява на 9 889.8 млн. лв. и се разпределя по основните направления за околната среда, както следва: за пречистване и отвеждане на отпадъчните води (производствени и селищни пречиствателни станции, канализационна мрежа и др.) – 34.7%, следвани от съоръженията за опазване на въздуха – 30.0%, и за третиране на отпадъците – 28.8%. Разпределението на данните по икономически дейности за 2019 г. показва, че значителна част от ДМА с екологично предназначение са съсредоточени в сектор „Промишленост“ – 5 789.3 млн. лв. (58.5%) от наличните в края на годината и 204.9 млн. лв. (58.2%) от придобитите в страната.

В края на 2019 г. наличността на дълготрайните материални активи с екологично предназначение в област Плевен е 145.4 млн. лв., като спрямо 2018 г. се увеличават с 6.8 % .

В област Плевен шумовото натоварване се измерва в 21 пункта. През последните години не се наблюдават значими промени в регистрираните шумови нива, отчита Националният статистически институт. През 2019 г. в 17 пункта измереното ниво на шум е над допустимите норми.

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.