Натурата и надстройката у детето

Общество
19.01.2020 | 14:33 ч.

Естеството на детския темперамент, поведение и характер е предмет на многобройни изследвания. Като фокусът се поставя върху баланса между вродената натура и последвалата надстройка. Съществува позицията, че надстройката /отглеждането и възпитанието на детето/ е причината за различията в темпераментите при децата. И ако детето има поведенчески проблеми, то за това обикновено са обвинявани неговите родители.

Но това становище как може да обясни защо деца, които са отглеждани и възпитавани с едни и същи родителски методи и подходи, реагират по различен начин в дадена ситуация? Съществува и противоположното виждане, че темпераментът е вроден и е зависим изцяло от наследствеността. Но достатъчно проучвания пък показват, че родителските методи и подходи оказват също сериозно влияние върху поведението и характера на детето.

Психическото развитие на детето безспорно се определя и от наследствеността. То няма как да се развие пълноценно психически, в случай че не притежава заложби и възможности за развитие, които носи в своята природа. Наследствеността е важен фактор, но не е определящ и единствен. В каква степен ще се развият заложбите и даденостите, които детето носи, и в каква насока ще се усъвършенстват, зависи не само от наследствеността, но и от социалната среда, в която се развива и възпитава.

Родителите е възможно да свързват външните изяви на своята рожба с нейната наследственост. Тя унаследява анатомично-физиологичните белези - цвета на очите, косата, кожата, ръста и други особености на конструкцията. Темпераментът се предава по наследствен път. А характерът и поведенческите реакции се формират при индивидуалното й развитие и зависят от наследствеността, възпитанието и социалната среда, в която живее. Перманентните въздействия на родителите върху детето се възприемат от него и то подражава на голяма част от техните поведенчески реакции и така започва да прилича на тях.

Какъв е изводът?

Натурата и надстройката у детето са двете страни на една монета. И в еднаква степен влияят и допринасят за развитието на темперамента, поведението и характера му.

Необходимо е родителите да са наясно, че децата се раждат с определена натура, а семейството и образователните институции потенциално могат да променят негативните аспекти в поведението им, ако действат адекватно.

 

Росен ХАДЖИЕВ - мотиватор за промяна

GSM: 0988 99 25 02

E-mail: rosen_hadjiev@abv.bg