Напредва ремонтът в централната градска част на Плевен (Снимки)

Общество
12.08.2020 | 10:12 ч.

Напредва изпълнението на проекта „Основен ремонт на пл. „Свободата” и пешеходна улица „В. Левски” /от пл. „Свободата” до пл. „Ст. Стамболов/”. Той е разработен от Проектантско бюро „ПРОконсулт” – Плевен, с управител арх. Красимир Попов, припомнят от местната управа в Плевен. „ПРОконсулт” е автор и на проекта за реконструкция на централния площад „Възраждане”, което гарантира, че новата разработка ще хармонира с вече ремонтираните централна част от Мавзолея „Св. Георги Победоносец” до пл. „Свободата” и пл. „Ст. Стамболов”. По този начин ще бъде допълнен и надграден проектът „Обновяване и модернизация на физическата среда чрез реконструкция на централната пешеходна зона на гр. Плевен”, изпълнен с европейски средства.

Общата площ в обхвата на реконструкцията на частта от ул. „В. Левски” е 12 206 кв. м. От тях настилки ще бъдат положени на 11 822 кв. м, или 96.8 %. Общата площ озеленяване /проекция на короните/ е 20.4 %, или 2427 кв. м. Към съществуващите на територията 30 дървета ще бъдат засадени нови кубични и кълбести дървета – 26 бр., и нови дървета І-ва и ІІ-ра величина – 38 бр. В началото на ремонта са отрязани само две дървета поради крайно лошото им състояние. Една от първите стъпки при реконструкцията е подмяната на подземните комуникации от „Топлофикация” и ВиК.

За настилките се използват същите материали като вложените на пл. „Възраждане” и пл. „Ст. Стамболов” – вибропресовани бетонови павета с изключителна здравина, които ще заменят досегашните клинкерни плочи. При ширина на улицата 16 метра за летни градини на заведения ще бъдат отделени не повече от 4 метра от двете страни, останалото пространство е за пешеходния поток. Проектът предвижда нова отводнителна система. Ще бъдат монтирани нови паркови осветителни тела LED с бяла светлина.

С ремонта ще бъде осигурена достъпна среда за хора с увреждания. За гражданите с увредено зрение са проектирани тактилни ивици с ширина 80 см в контрастни цветове, предвидени са също специални пейки на разстояние до 50 м една от друга.

За изпълнител на обекта след проведена обществена поръчка е избрана фирма „Запрянови 03” ООД - Асеновград. Общата стойност на дейностите възлиза на 3 409 860 лв. с ДДС. По-голямата част от тях са осигурени чрез поемане от Община Плевен на дългосрочен кредит от „Регионален фонд за градско развитие” АД - Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България” /ФГР Север/, част от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, и Експресбанк АД - съфинансираща институция. Община Плевен има собствено участие в размер на близо 500 000 лв.

Срокът за осъществяване на реконструкцията е краят на месец септември.