Найден Зеленогорски: Нужни са промени в законодателството за общинските финанси

Общество
03.12.2014 | 17:27 ч.

Трябва да се промени законодателството в областта на общинските финанси, което да доведе до реална финансова децентрализация, да могат да се осигурят собствени приходоизточници на общините, с което да се подпомагат и местните политики. Блокирането на сметки на общините и насърчаването на инвестициите също трябва да се разрешат като законодателна рамка.

Това заяви днес съпредседателят на ПГ на Реформаторския блок и председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Найден Зеленогорски на Дискусионен форум на НСОРБ на тема „Европейска визия за българските градове“, провеждан в рамките на Годишната конференция на организацията.

Зеленогорски, който е избран за народен представител от Плевен, съобщи, че предстои да бъдат приети промени в Закона за общинската собственост, с които се създават условия да се ускорят процедурите по принудително отчуждаване на имоти за реализация на общински обекти от първостепенно значение. Той подчерта, че все още съществуват разпоредби в специализираното законодателство, които вменяват задължения на общините за безвъзмездно предоставяне на права на трети лица, като по този начин ги лишават от приходи в общинските бюджети и това трябва да се промени. По думите му промени трябва да се направят и в Закона за устройство на територията, в който все още няма достатъчно предвидени стимули за насърчаване на инвестициите. Трябва да има и подпомагане от държавата за общините, които не могат да се справят със собствен ресурс.

Трябва да гледаме на местните проблеми от позицията, че интересите на местните общности са и интереси на държавата и баланс трябва да се постига на различните нива на държавно управление, каза Зеленогорски.