Набират дарителски средства за новата вирусологична лаборатория в Плевен за изследване на коронавирус

COVID-19
04.04.2020 | 11:32 ч.

Медицински университет - Плевен завърши изграждането и оборудването на новата Вирусологична лаборатория за изследване на коронавирус към Научноизследователския енститут, влагайки голям размер собствени средства. Наличието на Лабораторията за изследване на COVID-19 в град Плевен е от съществена важност и значение за справяне с епидемичната обстановка и излизане от извънредното положение в страната.

Предстои снабдяването с консумативи за извършване на PCR тестовете за стартиране на диагностичния процес. Много видни общественици, организации, фирми и граждани изразиха желание и готовност да подкрепят финансово висшето училище в това полезно за обществото и науката начинание, пишат от вуза и публикуват банковата сметка за дарения.

Ако желаете, можете да дарите средства по следната банкова сметка:

Медицински университет – Плевен:

Банкова сметка: BG98 UBBS 8888 3118 3072 00

КОД НА БАНКАТА: UBBS BGSF

При ОББ АД КЛОН ПЛЕВЕН