На вниманието на собствениците на пчелини: Третиране срещу плевели ще се проведе в землището на Плевен

Общество
16.09.2020 | 18:33 ч.

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Община Плевен уведомява собствениците на пчелни семейства, че ще се извърши наземно третиранe на свободни площи срещу плевели в местностите Тръстара, Дедковец, Бъчвата, Къшински дол и Смильовец в землището на гр. Плевен. Растителнозащитните практики ще се извършат от 19.09.2020 г. до 21.09.2020 г. включително.

Третирането ще се извършва с препарати „Тайфун СЛ” и „НАСА 360 СЛ”, закупени от „999 - Ив. Асенов” ЕООД.

Собствениците на пчелини да предприемат мерки за опазване на пчелните семейства от отравяне, като по преценка обозначат мястото на пчелина с бял флаг. 

За повече информация: телефон за връзка 0882/112 933.