Медицинският университет в Плевен с благодарност към дарителите за новата лаборатория /Снимки/

COVID-19
16.04.2020 | 12:10 ч.

Медицински университет – Плевен благодари на дарителите за новата Вирусологична лаборатория за изследване на COVID-19 в града. Ръководството на вуза изказа благодарност на всички общественици, организации, фирми, граждани, преподаватели и служители, които подкрепиха финансово учебното заведение в това благородно и полезно за обществото и науката начинание.

Наличието на Лаборатория за изследване на COVID-19 в Плевен е от съществена важност и значение за справяне с епидемичната обстановка и излизане от извънредното положение в страната. Ректорът проф. д-р Славчо Томов прочете имената на дарителите на първото онлайн заседание на Академичния съвет на МУ-Плевен, воден от убеждението, че те трябва да се знаят, защото, когато говорим за дарители няма малки и големи, важен е жестът на подкрепа и солидарност.
На 7 април, на първата онлайн промоция, проф. д-р Славчо Томов се обърна към академичната общност с думите: „Изправено пред изпитанието COVID-19, обществото ни демонстрира огромен научен потенциал – от лекари, учители, учени и специалисти, които с възхитителните си действия се превърнаха в героите на нашето време. В нашия университет кризата също мобилизира усилията на преподаватели и студенти – бързо преминахме на онлайн обучение, много от нашите студенти се записаха като доброволци в борбата за ограничаване на епидемията, и не на последно място – изградихме, оборудвахме и вече стартира работа новата Вирусологична Лаборатория за изследване на коронавирус към висшето училище.“
Новоразкритата лаборатория към Научноизследователския институт на Медицински университет в Плевен е базирана във Втора клинична база и започна работа от 6 април тази година.