Малинка Маринова, директор на Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ - Плевен: Успяхме да превърнем училището в прекрасен образователен оазис за нашите ученици

Общество
13.09.2019 | 15:16 ч.

Малинка Маринова е директор на ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ - Плевен от 1999 г. Завършила е „Начална педагогика“ и след това става магистър по „Икономика“. Участвала е в много курсове, квалификации и европейски проекти. Председател е на Асоциацията на училищата по туризъм в България. Гимназията, която ръководи, е член на Асоциацията Кеймбридж училища и вече е с бранд иновативно училище.

 

- Вече 20 години сте директор на гимназията по туризъм. Какво успяхте да постигнете за тези години заедно с екипа, с който работите?

- Един директор без своя екип няма как да реализира дейностите, с които училището да постига успехи. За мен много важна е екипната работа. Това се старая всеки ден да го напомням на колегите си. Смятам, че гимназията постигна много. Защото училището е създадено в гр. Долна Митрополия през 1996 г., а през 2000 г. се премести в Плевен, където съвместяваме една сграда с гимназията по транспорт. И въпреки че ползваме 9 класни стаи и специализирани кабинети, не пречи да постигаме успехи. Бихме могли да бъдем и по-добри, ако разполагахме с по-голяма площ. Но това е доказателство, че можем да се справим с трудностите и с малкия брой помещения, с които разполагаме. Защото успешно успяваме да реализираме образователно-възпитателния процес и учениците ни се чувстват добре и комфортно. Тази година кандидатствахме за иновативно училище, тъй като всичко, което правим е иновативно. И го облякохме във формата на проект, с който кандидатствахме.

- Какви са иновациите, които реализирате?

- Изградихме нова образователна среда за учениците, като се включихме в проект „Обичам моето училище“.

На 16 септември ще отворим вратите на едно обновено и позитивно училище, което излъчва вдъхновение.

Всеки наш ученик ще го почувства.

Във всяка класна стая има образователен фототапет в съответствие с предмета, който ще се преподава. Фототапетите са пространствени картини с 3D дълбочина с позитивни мисли, които ще вдъхновяват учениците да мечтаят, да имат креативно мислене, да се чувстват значими. В коридорите са поставени фотоси от различни забележителности у нас и по света. Фоайетата са изградени по проект „Артистични фоайета“ с кътове за отдих, където учениците да могат да почиват, да разговарят, да творят. Много труд хвърлихме. Колективът работи през всичките ваканционни дни. Част от вложените средства са от бюджета, другата част са от дарения от колегите от работните им заплати и третата част са дарение на благотворителната организация „LightSource Charity“ с директор българката Албена Спърлинг, която очакваме да ни посети през месец октомври. Успяхме да превърнем училището в прекрасен образователен оазис за нашите ученици. Иновацията, с която кандидатствахме и сме одобрени за иновативно училище, е развитието на креативното мислене на учениците чрез иновативни образователни методи в рамките на 2 години. Ще работим в три направления. Първото направление е свързано с професионалната подготовка. Внедряваме софтуерната система „Clock”, която ще даде възможност на учениците да работят със специализиран софтуер, който ще позволи използването на съвременни методи за създаване и преподаване на съвременно учебно съдържание и обучение на педагогическите специалисти в нашата гимназия, което ще отговаря на актуалните изисквания на хотелиерския бизнес. Второто направление е фокусирано върху социалната работа с деца и семейства в риск, защото тя е свързана с приобщаването на децата със специални образователни потребности. Нашите ученици ще подпомагат децата от ЦСОП „П. Р. Славейков“- Плевен в адаптирането им към учебната среда, ще ги подкрепят, ще изразяват своята емпатия и ще усвоят асертивно поведение. Ще създадем „Арт работилници“, в които ще подпомагаме развитието на мисленето на децата. По този начин ще развием уменията на нашите ученици за работа в областта на социалните услуги. Третото направление е насочено към подобряването и разширяването на интегрираните уроци. Те представляват голям интерес за учениците. Чрез тях ще работим върху креативното им мислене и изграждането на ключови компетентности за реалния живот. Това ще повлияе на интереса и активността им в учебните часове и ще доведе до повишаване качеството на образователно-възпитателния процес.

- Вашият екип работи много усърдно. В колектива от педагогически специалисти има много млади хора. Как успявате да ги мотивирате да работят за имиджа на гимназията?

- През последните години наистина насочих вниманието си към младите учители. Изискването за притежаването на определен педагогически опит не стоеше пред мен на преден план. На младите хора е необходимо да им се даде възможност да придобият педагогически опит. Реших да им гласувам доверие, да им подам ръка, да ги назнача на работа и да ги създадем като успешни професионалисти.

Младите учители наистина имат креативно мислене.

Те по-лесно преодоляват промените, по-лесно приемат новото и дават много добри идеи.

Така успях да създам много добър млад екип. Защото му гласувах доверие и той ми отвърна със същото. Ремонтните дейности, които извършихме, бяха изнесени от младото ядро. Материално стимулирам всеки, който полага усилия, работи повече и постига успешни резултати. Давам възможности на младите колеги да се изявяват и морално ги подкрепям. Уважавам това, което правят, и това ги стимулира. Никога не се налагам. От колегите си очаквам предложения, които обсъждаме, и взимаме решенията заедно. Важно е всички да обичаме работата си, да работим и да постигаме резултати заедно. Обичам професията си и училището, защото всички заедно го създадохме. И ревностно го пазим. Винаги сме готови да приемаме предизвикателствата пред нас.

- Кое е водещото за вас като директор на гимназията?

- Качеството на образованието и средата, в която учениците и учителите да творят. Искам всички от училищната общност да се чувстват свободни, разкрепостени, креативни. Да създават идеи и да участват в проекти. На изхода да има резултат, който да е облечен в реална оценка. Всичко, което правим, е необходимо да го доказваме. За мен е важно да изграждаме от нашите ученици личности, които се справят с живота. Във взаимоотношенията между учители и ученици да се създава позитивна атмосфера, която да редуцира агресията и егоизма.

- Предстои стартът на новата учебна година. Какво е вашето послание към учениците и колегите ви?

- Пожелавам им много здраве, много ентусиазъм и много търпение. Да преодоляват всички трудности, пред които са изправени. Да знаят, че мечтите им са постижими с общи усилия. Да бъдат добри едни към други, да се уважават и да бъдат добри приятели. Да работим заедно за успехите на нашата гимназия.

Росен ХАДЖИЕВ

Снимка: авторът

 
Печатни издания

 

 

Най-четени

 

 

 

 

Виц на деня

- Може да е умна,

пък да не го показва?

- А може да е тъпа

и да не го крие!

АРХИВ | изберете две дати