КПКОНПИ предлага да отпадне въвеждането на екостикери за МПС

България
30.06.2021 | 17:01 ч.

От Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) предлагат да отпадне въвеждането на новите стикери, т.нар. "екостикери". Това предложение те са отправили към министъра на транспорта Георги Тодоров.

Припомняме, че измененията в Наредба № Н-32, касаещи издаването на новите стикери и удостоверения за техническа изправност относно екологичните категории, влизат в сила от 12 юли т.г., а тези относно осигуряване на връзка между информационната система на ИА„Автомобилна администрация” и контролно-измервателните уреди в пунктовете за технически прегледи - от 12.01.2022 г. Най-общо, тази нормативна уредба предвижда:

- въвеждат се изисквания за категоризиране на МПС в пет екологични групи;

- определянето на екологичната група се извършва по време на периодичния преглед за проверка на техническата изправност, чрез измерване на емисиите от отработените газове, като се предвижда в знака за преминат преглед да има вграден идентификатор, позволяващ четене и запис на информация от голяма дистанция, в това число и информация за екологичната група на моторното превозно средство (т.нар. екостикер);

- създават на условия за автоматично въвеждане в информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на данните, получени от средствата за измерване (газоанализатор, димомер и стенд за измерване на спирачните сили) при извършените по време на прегледа измервания;

- въвежда се изискване контролно-техническите пунктове да бъдат оборудвани с техническо средство, което да може да чете информацията от знака за технически преглед;

- с техническо средство ще бъде възможно прочитане на данните от знака за технически преглед (от „екостикера“) от разстояние.

По информация от официалната интернет страница на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, за изработването на „Знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС“ („екостикер“), при годишен тираж от 1 500 000 бр. е зададена единична цена от 6,80 лв. Според КПКОНПИ това крие риск от потенциално неефективно разходване на публичен ресурс, нецелесъобразност от въвеждането на т.нар. „екостикер“ и допълнително увеличаване на разходите за гражданите и бизнеса.

"Отделно трябва да се вземат предвид и всички други разходи по въвеждане в действие на цялостната система за идентификация и контрол. Вместо това, може да се използват вече изградените системи за автоматично разпознаване на регистрационните номера, както и съществуващите решения в областта на информационните технологии, за да се сведат до минимум публичните разходи и разходите на собствениците на МПС", допълват от КПКОНПИ.

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.