Кои уреди ще имат нови енергийни етикети от 1 март?

България
27.02.2021 | 13:41 ч.

От 1 март 2021 г. някои електроуреди вече ще имат нови енергийни етикети. Те ще обхванат хладилните уреди, съдомиялните машини, битовите перални машини и комбинираните перални със сушилня, телевизорите и електронните екрани, а от 1 септември 2021 г. към тях ще се присъединят и светлинните източници.

За останалите групи продукти, подлежащи на енергийно етикетиране, сред които климатични инсталации, барабанни сушилни машини, прахосмукачки, бойлери за гореща вода, отоплителни уреди и т.н., нови етикети ще се въведат след привеждането в сила на съответните регламенти на ЕС. Очаква се това да се случи след 2022 г.

На пръв поглед новият етикет много прилича на стария, но освен че дизайнът му е осъвременен, в него има и някои нововъведения:

  • Преобразувана скала на класовете на енергийна ефективност от А до G при запазване на цветовите обозначения
  • В горния десен ъгъл на етикета ще има QR код, отвеждащ към регистрацията на продукта в европейската продуктова база данни EPREL, откъдето може да се получи разнообразна допълнителна информация
  • Информацията за енергийното потребление на продуктите е унифицирана, има по-добра видимост и е разположена в средната част на етикета
  • Пиктограмите, даващи информация за различните характеристики на продуктите, са разположени в долната част на етикета; някои от тях са запазени, други са осъвременени, а трети са съвсем нови

Днешните най-ефективни продукти ще бъдат класифицирани в по-нисък клас (напр. В или С). Това обаче не означава, че енергийната им ефективност е по-ниска. Идеята е да се даде възможност за по-нататъшно развитие на по-ефективни продукти и техните иновации да бъдат категоризирани в най-високия клас А.

От своето въвеждане през 1994 г. енергийните етикети се наложиха сред потребителите в Европейския съюз като най-използвания и ясен инструмент за сравняване на енергийните характеристики на електроуредите. Благодарение на стандартизираното предоставяне на информация, близо 85 % от европейските потребители взимат под внимание енергийния етикет при избора на домакински уреди, което води до значителни икономически и екологични ползи.

Централно място върху етикета заема т.нар. “енергийна скала“, съставена от стрелки с буквени означения в цветовите оттенъци от тъмнозелено (най-ефективен) до червено (най-малко ефективен). Според техническите си характеристики и консумацията на електроенергия, всеки модел електроуред се обозначава с конкретен клас, като колкото по-ефективен е електроуредът, толкова по-високо място заема в скалата.

Енергийният етикет също така предоставя важна допълнителна информация, като потребление на енергия, консумация на вода, ниво на шум и др.

Напредъкът на технологиите през последните години позволи преобладаващата част от предлаганите електроуреди да заемат най-високите класове (А+, А++, А+++, според досегашните етикети). Несъответствието на скалата с развитието на пазара предизвиква все по-неясно разграничаване на степента на ефективност на различните модели, което силно затрудни избора на потребителите.

За да се подпомогнат потребителите, енергийният етикет бе актуализиран, а изискванията към отделните енергийни класове бяха повишени. Новата схема на енергийно етикетиране се въвежда с Регламент (ЕС) 2017/1369 и съответните делегирани актове на Европейския съюз и прилагането ѝ започва от тази година.

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.