Кметът на Плевен: Няма да увеличаваме данъчната тежест в общината

Общество
30.11.2014 | 15:55 ч.

„Въпреки тежката икономическа ситуация Община Плевен няма намерение да увеличава данъчната тежест през 2015 година. Ще се търсят резерви в повишаване на събираемостта на средства от нередовни платци, които е трябвало да постъпят в общинския бюджет още преди години.“

Това заяви при публичното обсъждане на Проектобюджет 2015 на община Плевен кметът проф. д-р Димитър Стойков. Обсъждането се проведе в петък в зала „Гена Димитрова“, като интересът видимо не бе голям - в залата присъстваха десетина общински служители и медии, дошли да чуят цифрите от новия финансов план.

Както „Брягнюз“ вече съобщи, проектобюджетът на община Плевен за 2015 г. в частите „Местни дейности” и „Дофинансиране на делегираните от държавата дейности с местни приходи” е в размер на 33 788 354 лева. Окончателният му размер ще се формира в края на годината, след като бъде установен точният размер на преходния остатък. Прогнозните цифри за това са 2 500 000 лв. Очакваните постъпления от имуществени и други данъци през новата година са 12 900 000 лв., при план за 2014 година - 12 800 000 лв. От неданъчни приходи в общинската хазна се очаква да постъпят 14 367 000 лв., или с близо 5 600 лв. по-малко от планираните за 2014 година. Основно приходите тук ще са от общински такси - 8 644 000 лв., останалите над 2 млн. лв. се очакват като приход от продажба на нефинансови активи.

Всички цифри от Проектобюджет 2015 са публикувани на интернет страницата на Община Плевен и при интерес всеки може да се запознае подробно с тях.

 

В Проектобюджет 2015 на Плевен обаче не са предвидени средствата, с които Община Плевен трябва да разполага за собствено участие по евро проектите

 

Това стана ясно от думите на кмета проф.д-р Стойков на публичното обсъждане. Той информира, че една от най-крупните суми - близо 6,5 млн.лв., се очаква да бъде по проекта за Водния цикъл, който Плевен изпълнява заедно с община Долна Митрополия. „Реалният бенефициент обаче в случая ще бъде ВиК - Плевен, което ще реализира всички ползи от ремонта на ВиК мрежата, от новата пречиствателна станция, от намалените загуби и т.н. По тази причина смятам, че не е коректно общинският бюджет да бъде натоварен с тази сума“, коментира кметът. Той допълни, че ще постави въпроса за обсъждане на обща среща с партньорите от Долна Митрополия и с ръководството на ВиК - Плевен, като идеята е при отдаването на концесия на новоизградените съоръжения тези 15 млн. лв. собствено участие на двете общини по проекта да бъдат за сметка на концесионера. Подписването на договора по Водния проект се очаква веднага по Оперативна програма „Околна среда“.

Собствено участие Община Плевен има и по други европроекти, като само за мащабния проект за интегриран градски транспорт, който се изпълнява в момента, нещата не стоят така. Общината очаква одобряване на европейско финансиране в размер на още 1 млн. лв. и за ремонт на Пеещия фонтан и Водните огледала в центъра. Или общо предварителните разчети на този етап показват, че между 7 и 8 млн. лева ще са необходими на Плевен догодина за собственото участие по европроектите, които се реализират на територията на общината.