Канят на обществено обсъждане на програма за качеството на атмосферния въздух в община Плевен

Общество
28.09.2020 | 13:25 ч.

Желаещите да участват в общественото обсъждане на предварителния вариант на „Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на Община Плевен“ могат да го направят на 30 септември от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Плевен, ет. 3, пл. ”Възраждане” № 2.

Общественият достъп до изготвения предварителен вариант на програмата е осигурен чрез публикуването й на официалния сайт на общината – https://www.pleven.bg, в раздел„Обяви и съобщения“, информират от пресцентъра на институцията.

Програмата включва описание на характера и произхода на замърсяването. Направен е анализ на ситуацията чрез математическо моделиране на замърсяването на въздуха. Описани са целите, приложимите мерки, които трябва да доведат до намаляване на емисиите, сроковете за прилагането на мерките, възможните финансови източници и отговорните институции. Предвидените мерки са разделени на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни и са предвидени предимно за сектори, които са по-значими източници на емисии в атмосферния въздух като автомобилен транспорт и битово отопление. Направено е математическо моделиране на замърсяването на въздуха към 2023 г. и 2025 г., за да се отчете приносът на предвидените в програмата мерки.

Основната цел на Програмата е да изпълни задълженията за намаляване емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на територията на община Плевен.

Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва: на хартиен носител: гр. Плевен, пл. „Възраждане“ № 4, Център за административно обслужване на гражданите, до 29.09. 2020 г.; по електронен път: на електронна поща: mayor@pleven.bg, до 29.09.2020 г.

Лектори на общественото обсъждане ще бъдат експертите от ДЗЗД „КАВ – Плевен“ – изпълнител на дейностите по изготвянето на „Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на Община Плевен“..

От Общината напомнят, че съгласно заповед на министъра на здравеопазването подобни мероприятия трябва да се правят при заетост на местата до 50% от общия им капацитет и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. Поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) на закрити обществени места е задължително!

Още по темата

Коментирай

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.