Как да защитим правата си при кражба на лични данни

България
25.05.2021 | 14:30 ч.

Асоциация „Активни потребители“ следи прилагането на регламента относно защита на личните данни, още от приемането му от ЕП и внедряването му в живота. Той осигурява възможност за свободно движение на данни в рамките на цифровия единен пазар. Чрез него се гарантира по-добра защита на неприкосновеността на личния живот на европейците и се засилват доверието и сигурността на потребителите.

Общият регламент ни гарантира:
По-големи и нови права за гражданите: правото на информация, правото на достъп и правото „да бъдеш забравен“ са засилени. Ново право на преносимост на данните позволява на гражданите да прехвърлят своите данни от едно дружество в друго.
По-силна защита срещу нарушенията на сигурността на личните данни: дружество, по отношение на което е нарушена сигурността на данните и което излага на риск дадени лица, трябва да уведоми за това органа за защита на данните в срок от 72 часа.
Строги правила и глоби: всички органи за защита на данните могат да налагат глоби до 20 млн. евро или когато става дума за предприятия — в размер на 4% от годишния им оборот.

Американският производител на евтини телевизори Vizio е признал, че почти половината му приходи са от продажба на потребителски данни. Това им позволява да поддържат по-ниски цени дори и от китайския внос. През 2017 г. американската Федерална търговска комисия е глобила Vizio за това, че не информира потребителите си какви данни събира. Компанията си е взела бележка и всеки потребител получава детайли какво се събира като информация за неговото поведение и че тази информация се продава на рекламодатели. Но какво се получава? Повечето потребители искат просто евтин телевизор и не се интересуват от злоупотребата с данните им.

Потребители се обръщат към асоциацията с жалби и сигнали за злоупотреба с лични данни. Гражданка е проверила в сайта на ЦИК и се оказало, че присъства като мъртва душа едновременно в 4 списъка за подкрепа преди изборите и на референдума – присъства с всичките си данни и дори с „подписа“ си.

Много потребители се оплакват, че получават десетки мейли с примамливи предложения. Това е неизтребимият спам, но запитваме ли се откъде разпространителите купуват личните ни данни? Същото е при рекламите на стоки и услуги – кой продава на производители и търговци цели бази с данни на потребители? Да споменаваме ли огромния теч на лични данни от НАП, застрашил хиляди потребители? Последният сигнал е за фишинг атака на поща АБВ, за да окрадат личните данни.

Асоциация „Активни потребители“ правят експеримент. Предлагат на десетки хора да проверят чрез сайта на ЦИК дали са откраднати личните им данни. Почти никой не се заинтересува – същото като с телевизорите в САЩ. Но докато ние не съобщаваме за всеки случай на злоупотреба, тя ще става все по-честа и нагла. Какво можем да направим? Поне да съобщаваме за кражбата на Комисията за защита на личните данни, като приложим и доказателства.

Вие можете да подадете жалба или сигнал в Комисията по един от следните начини:
1. Лично, на хартиен носител – в деловодството на КЗЛД на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.
2. С писмо на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.
3. По факс – 029153525.
4. По електронен път на имейла на КЗЛД (kzld@cpdp.bg). При подаване на жалба по този начин тя трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с електронен подпис.
5. Чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление”.

 

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.