Изследвания установиха некачествена вода в четири селища в Плевенско за изминалата седмица

Общество
17.06.2020 | 11:14 ч.

От РЗИ-Плевен отчитат за периода от 08.06. – 14.06.2020 г., че с некачествена вода са снабдявани четири селища от Плевенска област.

В 9 населени места са извършени изследвания на питейната вода. Взети са 9 проби при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите от група Б. От тях 4 бр. не са отговаряли на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

В селата Петърница и Търнене е наблюдавано повишено съдържание на нитрати – съответно 57,36 mg/l и 57,66 mg/l (при допустима стойност 50,00 mg/l).

Водата и в село Градина е била с по-високо почти 2 пъти ниво на нитрати - 104,94 mg/l, освен това е съдържала и магнезий над допустимото - 96,06 mg/l (при допустима стойност 80,00 mg/l).

В Горни Дъбник жителите са пили вода, замърсена с колиформи и ентерококи – съответно 17/100 КОЕ/100 ml кф (допустимо 0/100 КОЕ/100 ml кф) и 15/100 КОЕ/100 ml Ентерококи (0/100 КОЕ/100 ml Ентерококи).

От РЗИ-Плевен правят извода, че при епидемиологичните проучвания на чревните инфекциозни заболявания (3 ентероколита) не е доказана причинна връзка с питейната вода.

Във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването е издадено 1 предписание и е съставен един акт. Няма обявени населени места с въведен режим на водата.

Още по темата

Коментирай