Избраха водещ кардиолог от „Сърце и мозък“ за председател на тематичен панел в ЕМА

Здраве и красота
10.10.2023 | 16:08 ч.

След проведени избори през м. август тази година и сред повече от 30 кандидати проф. Яна Симова - изпълнителен директор на Българския кардиологичен институт /БКИ/ и началник на клиниката по кардиология на ,Сърце и Мозък', е избрана за председател на тематичен панел Кръвоносна система към Експертния съвет за медицински изделия на ЕМА (European Medicines Agency). Нейният мандат е тригодишен и ще приключи през 2026 г. Медицинската й експертиза ще бъде приложена/полезна в подгрупа “Активни имплантируеми сърдечни изделия и електрофизиологични изделия“ (Active implantable cardiac devices and electrophysiological devices). Медицинският експертен съвет се състои от признати водещи научни експерти, назначени от Европейската комисия по предложение на Координационната група по медицинските изделия (MDCG),  въз основа на техния научен, клиничен и технически опит в  различни медицински направления като специалности. Понастоящем експертните панели наброяват повече от 200 експерти в 12 различни панела.

Тематичен панел Кръвоносна система на ЕМА включва още 27 експерти от различни националности, водени от проф. Симова, и има пет подгрупи:

Активни имплантируеми сърдечни изделия и електрофизиологични изделия (Active implantable cardiac devices and electrophysiological devices)
Сърдечна хирургия (Cardiac Surgery)
Сърдечносъдови стентове (метални и био-резорбируеми) и съдови протези [Cardiovascular stents (metallic and bio-resorbable) and vascular prostheses]
Сърдечни клапни протези и изделия на клапна реконструкция (Prosthetic heart valves and devices for heart valve repair)
Структурни интервенции и нови изделия (Structural interventions and new devices)

Проф. Яна Симова е единственият представител на България не само за тематичен панел Кръвоносна система, но и за целия Експертен съвет за медицински изделия на ЕМА, както и единствената жена, избрана на длъжност председател в дванадесетте експертни групи.

Проф. Яна Симова е кардиолог, водещ специалист по ехокардиография, ръководител на научна група за пост-COVID синдром; занимава се с цялостно изследване, диагностика и лечение на пациенти със синкоп (преходна загуба на съзнание), включително с телемедицина и телекардиология, стрес тестове на сърцето, анализ на функцията на съдовете. Заема ръководни позиции в Европейското кардиологично дружество и Европейската асоциация по сърдечносъдово изобразяване. Отличена с многобройни награди за научни постижения, включително престижната награда за Високи научни постижения на Съюза на учените в България. Търсен лектор и преподавател, редактор на шест списания, с над 350 научни публикации.


 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.