Днес се отбелязва Световният ден на водата

Свят
22.03.2020 | 10:52 ч.

Световният ден на водата се отбелязва ежегодно на 22 март. Денят на прясната вода е предложен на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED) през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. Целта му е да привлече внимание върху важността на питейната вода и защитата на водните ресурси. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата.

Водата не е обикновен търговски продукт, а наследство, което трябва да бъде опазвано и защитавано. Тя е в основата на живота на Земята. Качеството на живот пряко зависи от качеството на водата. От болести, разпространявани чрез нея, умират над 1,5 милиона деца по света.

Човешката дейност през последните 50 години е отговорна за най-голямото замърсяване на водните ресурси в цялата история. Изчислено е, че над 2,5 милиарда души в света живеят без подходяща канализация.

Опазването и поддържането на водните пространства осигурява устойчивост на екосистемните „услуги“ –  питейна вода, рибарство, отдих и туризъм.

Всяка година честването на Международния ден на водата е свързано с определен аспект на прясната вода.  Тази година е „Водата и климатичните промени”.

Stockholm International Water Institute извежда няколко насоки в проблема. По света сезоните и валежите (от дъжд и сняг) стават все по-непредсказуеми, подлагайки екосистемите на натиск и затруднявайки хората да имат достъп до храна и вода. Пример за това е как системата мусони става все по-нестабилна, което се отразява на продоволствената и водната сигурност за една четвърт от световното население.

Повечето екстремни метеорологични събития са свързани с водата, независимо дали е наводнение, суша или урагани. Промените във водния цикъл могат да направят такива бедствия както по-чести, така и по-тежки. Най-страдащите и уязвимите групи ще страдат най-много, ще се заличат десетилетия напредък в намаляването на бедността.

Бързото топене на снега и леда, включително отстъпващите ледници, причинява тревожно покачване на морското равнище. Много от най-населените градове в света, като Мумбай, Шанхай и Ню Йорк, в крайна сметка могат да бъдат под вода. Ново изследване показва, че ефектът ще бъде далеч по-драстичен, отколкото се смяташе досега.

Комбинация от по-високи температури и променен воден цикъл ще постави екосистемите и обществата в много части на света под силен стрес.

Вече надминахме няколко от екологичните прагове, картографирани от науката. Учените се страхуват от най-важните точки, където процесите спираловидно излизат извън контрол - например топенето на вечната замръзналост може да освободи парникови газове до степен, която усилва глобалното затопляне.

Общата нишка между тези различни заплахи е, че всички те са свързани с въздействия върху водния цикъл. Тези заплахи могат да бъдат управлявани само ако деликатният баланс на водния цикъл е възстановен. Климатичната криза е водна криза и трябва да се третира като такава.