Директорът на ОДБХ-Плевен е включен в състава на Областния кризисен щаб

Общество
04.05.2020 | 18:28 ч.

Във връзка с изпълнението на Заповед РД-01-249/03.05.2020 г. на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, г-н Мирослав Петров – областен управител на област Плевен, издаде Заповед №РД-09-69/04.05.2020 г., сведена до знанието на всички заинтересовани институции на територията на областта, с която се допускат посещенията на обекти на открито.

Това стана ясно от проведеното заседание на 04.05.2020 г. на Областен кризисен щаб за борба с COVID-19 в Областна администрация – Плевен.

Акцент се постави и върху необходимостта от стриктен контрол от страна на Българската агенция по безопасност на храните относно работата на тези обекти, като г-н Мирослав Петров предложи в състава на щаба да бъде включен д-р Иван Йорданов, директор на ОДБХ – Плевен.