Деца ще творят на тема „Моето приключение край Дунав”

Общество
24.06.2020 | 15:13 ч.

Община Гулянци, Центърът за обществена подкрепа  - гр. Гулянци и МКБППМН отправят предизвикателство към децата по повод Деня на река Дунав – 29 юни.

Темата, по която децата могат да изразят в разказ, стих или рисунка своето виждане, е „Моето приключение край Дунав”.

Инициативата има за цел да провокира въображението и да даде възможност за разгръщане на талантите и заложбите на децата. В същото време творчеството и собствената изява насърчават детската мисъл и ангажираност в сферата на опазването на околната среда и природните богатства.

Темата на конкурса е широкообхватна и може да включва: риболовен излет, разходка със семейството и впечатленията от нея, замърсяването и вредата от човешките действия и бездействия през детските очи, историческото значение на реката и др.

Условия за участие:

В конкурса могат да участват ученици в две възрастови групи:

• Първа група – от 7 до 13 години;

• Втора група – от 14 до 18 години;

Участниците могат да изразят своето виждане по темата „Моето приключение край Дунав“ чрез:

• Рисунка – без ограничение в техниката и формата

• Разказ – до една страница

• Стихотворение

Всяка творба трябва да е придружена от данни за участника в конкурса: име и фамилия, възраст, населено място, училище.

Творбите ще се приемат в срок до 03.07.2020 г. в училищата в Гулянци, Гиген, Милковица и Брест или в Община Гулянци на адрес: гр. Гулянци, ул. „Васил Левски” № 32, гл. специалист ОЗСД.

Децата, които нямат възможност да предадат или изпратят творбите си, могат да ги качат като коментар под публикацията за конкурса в групата "Остани у дома - бъди отговорен!/ МКБППМН и децата на община Гулянци" с важното условие снимката на рисунката или литературното произведение да е ясна и да е придружена от данни за участника.

 

 

 

Още по темата

Коментирай