Депутатът Владислав Николов: Актуализацията на бюджета бе заложена още с приемането на Бюджет 2014

Общество
20.11.2014 | 11:21 ч.

"За всички е ясно, че актуализацията на бюджета бе заложена още с приемането на Бюджет 2014. Тогава не един път от трибуната на Народното събрание от ГЕРБ говорихме за прекалено завишена приходна част в размер на 2 милиарда. Ясно е, че това завишаване се направи, за да могат да се заложат по-големи разходи."

Това коментира народният представител от ГЕРБ-Плевен Владислав Николов относно промените по бюджета на страната.

„Именно нереалистичните допускания на етап планиране на основните макроикономически показатели, задълбочаването на дефлационните процеси в икономиката и надценените ефекти от мерките за повишаване на събираемостта на приходите доведоха до неизпълнение на разчетите. Правителството на Орешарски надцени прогнозата за икономическата ситуация и подцени влиянието на някои неблагоприятни външни фактори“, заяви Николов. Той посочи и кои са според него министерствата, където има най-голям недостиг на средства именно поради неразумно планиране на приходи и разходи:

„Всички помним как се гласува законът за МВР. Още тогава имаше писмо от Министерството на финансите, че в бюджета няма заложени такива разходи. Това доведе до дупка в бюджета на МВР от 126 милиона лева. Нещата не са по-добри и при финансирането на социалните плащания по бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Тук недостигът е 50 милиона, от които 36 милиона за помощи за домакинства, за програми за заетост, за гарантиране изплащането на социални помощи и 14 милиона за издръжка на дейности по изпълнението на основните функции на министъра на труда и социалната политика. В Министерството на здравеопазването са необходими средства в размер 24 милиона лева. Недостигът в Министерството на регионалното развитие възлиза на 16,4 милиона и тук, забележете - 13 милиона за зимно поддържане. От 16,4 милиона се нуждае Министерството на  земеделието и храните. По бюджета на Висшия съдебен съвет трябват още 10 милиона за възнаграждение на съдебните заседатели. Дупката в Министерството на правосъдието е 5 милиона. Притеснителното е, че отговорът на този въпрос може да продължи с още изброяване.“

В качеството си на член на временната бюджетна комисия в 43-ото народно събрание народният представител от Плевен изрази категорична позиция в подкрепа на необходимостта от актуализация на бюджета. Ето и какви са прогнозите му за дефицита в края на годината:

„До 3,7% от прогнозния брутен вътрешен продукт, или 2 милиарда 992,7 милиона - такъв ще е дефицитът на касова основа. Затова е необходимо допълнително дългово финансиране в размер на 4,5 милиарда лева. В него се включва и предоставяне на заем на фонда за гарантиране на влоговете в банките и ликвидна подкрепа за банки в размер до 2,9 милиарда. Тези мерки ще доведат до нарастване на държавния дълг до края на годината до 22,5 милиарда, или 28,4% от прогнозния БВП. Към октомври по предварителни данни дефицитът по Консолидираната фискална програма е 1 милиард и 775 милиона. Трябва да се знае, че традиционно в последните месеци на годината той е по-голям, поради сезонни, бюджетни и други фактори. Това естествено ще доведе до доста по-голям очертаващ се дефицит към края на годината. Ето защо основен и единствен мотив за актуализация на републиканския бюджет е обективната невъзможност да бъдат постигнати заложените в държавния бюджет фискални цели.“