Червенобрежка гимназия гради модерна база

Общество
17.08.2015 | 09:58 ч.

Новата учебна година за ПГХТ „Юрий Гагарин”град Червен бряг, ще започне с работа по поредния спечелен проект. Той отново е свързан с модернизиране на материалната база в училището, за което Министерството на образованието и науката отпуска още 94 192 лв. Проектът е  „Професионалното образование - инвестиция в бъдещето” и ще се изпълнява по Националната програма „Модернизиране на системата на професионалното образование”. Добрата вест за школото дойде в Деня на Св. Лаврентий, покровител и патрон на всички готвачи и хлебари.

 

В рамките на проекта ще бъде обновена учебната кухня, залата за дегустация и теоретичен кабинет по професиите „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост”, „Ресторантьор”, ”Готвач” и ”Работник в заведенията за хранене и развлечения”.

„Отчитайки развитието на туризма и хранителните технологии в България, като приоритетен и перспективен отрасъл на икономиката, както и с оглед непрекъснатото търсене на квалифицирани кадри за пазара на труда, ПГ по хранителни технологии ”Юрий Гагарин” е заинтересована да подобри и повиши капацитета на материално-техническата си база за практическо и теоретично обучение”, заявява директорът Лиза Ценова. Така ще се даде и възможност учениците тук да се обучават на реални работни места, оборудвани и обзаведени с най-съвременната техника. И нещо много важно - с реализиране на проекта ще се осигурят 20 работни места на 90 ученика. Както и досега, училището разчита на подкрепата и на местния бизнес.

Само за последните три години червенобрежката гимназия по хранителни технологии съумя да защити и да реализира успешно няколко проекта към Националната програма за модернизиране на системата на професионалното образование, на обща стойност над 185 233 лв. С тях в училището е изградена една от най-модерните учебно-производствени бази в региона.

 

Управлението на „бисквитките“ (cookies) на интернет сайта на Вестник ПОСОКИ

Сайтът използва „бисквитки“, за да оптимизира навигацията Ви в интернет.